Afgelopen week 5942 bezoekers
20823 geregistreerde inkopers
3935 app gebruikers

Bijeenkomsten Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) 2020

Evenement start op: 23 jun. 2020 14:00

De GIP-bijeenkomst van 14 mei gaat gezien de maatregelen in het kader van het coronavirus niet door.

Het thema van die bijeenkomst (Belang van data voor inkoop en de rol van de inkoopanalist) wordt verschoven naar een GIP-bijeenkomst in het najaar.


Gemeentelijk Inkoop Platform (inmiddels 20 jaar en meer dan 100 bijeenkomsten)

Sinds de oprichting in 1999 is het Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen geworden voor gemeentelijke functionarissen die met inkoop te maken hebben. Doelstelling van het GIP is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de gemeentelijke inkoop en de gemeentelijk inkoopfunctie. Bij de bijeenkomsten van het GIP zijn altijd vertegenwoordigers van PIANOo aanwezig.

Opzet bijeenkomsten

Tijdens de vijf reguliere bijeenkomsten van het GIP staan thema's centraal. Deze thema's worden door de deelnemende gemeenten voorgesteld en vastgesteld op basis van actualiteit dan wel interesse. De thema's worden gepresenteerd door deskundige gastsprekers die de achtergronden van de thema's vanuit eigen kennis en ervaring toelichten. De bijeenkomsten van het GIP vinden in Utrecht plaats en hebben de volgende agenda:

14.00 - 17.30 uur Vergadering rond thema('s)
17.30 - 20.15 uur Aperitief en diner


Eerstvolgende bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

 • Datum: 23 juni 2020
 • Aanvangstijd: 14:00 uur
 • Plaats: Utrecht - Hotel Van der Valk

Thema GIP-bijeenkomst 23 juni:

Aanbestedingsrechtelijke aspecten nader uitgelegd (ook voor de gevorderde inkoopadviseur/jurist). De gastspreker (mr. Tony van Wijk - aanbestedingsadvocaat) gaat in op een aantal actuele aanbestedingsrechtelijke aspecten nader in. Bij veel aanbestedingsprocedures lopen gemeenten tegen zaken aan die toch altijd weer goed zijn voor (interne) discussie.

Tijdens de GIP-bijeenkomst op 23 juni komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:

 1. Ontwikkelingen rechtsverwerking
 2. Wat moet ik precies vermelden in de afwijzingsmotivering?
 3. Verplichtingen onder de drempel
 4. Wanneer een werk, dienst of levering (schilederwerk?)
 5. Uitzonderingen aanbestedingsplicht
 6. Circulair aanbesteden
 7. Presentaties in een beoordelingsproces
 8. Omgang met bedrijfsgevoelige informatie
 9. Nadere aandachtspunten vanuit gemeenten (aan te leveren tot 10 juni a.s.)

Mochten nadere maatregelen het ook niet mogelijk maken om de GIP-bijeenkomst op 23 juni te organiseren dan zal ook dit thema doorgeschoven worden naar een vervolgbijeenkomst van het GIP in het najaar.

Aanmelden

Aanmelden kan door het via email en brief verzonden aanmeldingsformulier maar ook door middel van het aanmeldingsformulier op de website.

Alle GIP-bijeenkomsten

 • 30 januari 2020 (gepasseerd)
 • 23 juni 2020
 • 24 september 2020
 • 27 oktober 2020
 • 26 november 2020

Meer over het Gemeentelijk Inkoop Platform.

Bronlocatie van dit event

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders