Buyer Group Community Day

Startdatum:
27-09-23 09:00

Wil jij jouw duurzame ambities waarmaken met inkopen? Van anderen leren en geïnspireerd raken? Kom dan naar de Buyer Group Community Day. Op deze dag delen we de opgedane kennis en ervaringen van de Buyer Groups met andere diensten. Ook kun je kennismaken en netwerken met collega’s die met impact willen maken met inkopen.

Voor wie
De Buyer Group Community Day is een evenement voor aanbestedende organisaties en partijen die bij een Buyer Group betrokken zijn.

Programma
12:00 Lunch
13:00 Keynote door Behavioral Insights Team
13:45 Deelsessie 1
15:00 Deelsessie 2
16:00 Dagafsluiting en borrel

Deelsessies
Gedragsbeïnvloeding
Veel Buyer Groups zetten in op technische oplossingen voor praktische problemen, echter het zijn de mensen in organisaties die hun huidige werkwijze moeten veranderen om deze oplossingen tot uitvoering te krijgen. In deze sessie leer je hoe je mensen kunt laten meebewegen in de transitie van nudging tot totale gedragsverandering.
Spreker: D&B Gedragspsychologen Luuk Bos en Kyron Olmeijer

Buyer Groups in het Zonnetje
Het delen van ervaringen: daar gaat het om in deze sessies. Twee Buyer Groups delen hun inkoopstrategie en lichten hun proces toe. Elke Buyer Group deelt een praktijkvoorbeeld.
Spreker: Diverse Buyer Groups

‘Leidse Ladder’ een succes verhaal
Om de mate van circulariteit in de openbare ruimte te meten, heeft de gemeente Leiden de Leidse Ladder ontwikkeld: een monitoringssysteem voor circulariteit in openbare ruimteprojecten. Dit systeem is gebaseerd op acht circulaire ontwerpprincipes, onderverdeeld in Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie. Met de Leidse Ladder wist de gemeente Leiden circulariteit in de interne organisatie te borgen, een onderwerp waar veel organisaties een oplossing voor zoeken.
Spreker: Esmé Bosch – Gemeente Leiden

Quick-Fix Sessie
Wanneer je circulaire projecten zoekt, komen koploperprojecten als eerste naar voren. In deze projecten is gekozen voor een significant andere benadering, om een zo groot mogelijk circulair effect te behalen. Dat ook ‘standaard’ projecten circulair kunnen zijn, is veel minder bekend. Terwijl je juist met een kleine verandering veel impact kunt maken. In een Quick-Fix Sessie gaan we aan opzoek naar deze kleine veranderingen. Voorgaande Quick-Fix sessies hebben laten zien dat snelle en simpele veranderingen grootse impact kunnen hebben. In deze sessie gaan we aan de slag met de GWW-standaarden.
Spreker: Gerben Hofmeijer – PIANOo

Sociale Thema’s en de rol van inkoop: Hoe kunnen inkopers en intern opdrachtgevers sociale thema’s in hun inkoop en aanbestedingspraktijken betrekken?
Social return, internationale sociale voorwaarden en diversiteit en inclusie vinden steeds meer hun plek in aanbestedingen, vaak in synergie met andere MVI-thema’s zoals circulariteit of milieu. In deze sessie maken wij deelnemers bekend met de sociale thema’s en hoe ze uit te vragen in aanbestedingen.
Spreker: Marcella van Room (PIANOo) en Renée van Tuyll (PIANOo)

‘Circulair Inkopen’ een verdieping: Het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI) ondersteunt inkopers bij de transitie naar de circulaire economie.
Het VCI is er voor iedereen die zich bezig houdt met de professionalisering van circulair inkopen. In deze sessie licht Sophie de Smet de mogelijkheden toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Spreker: Sophie de Smet (PIANOo)

Monitoring, maar dan interessant
Veel mensen staan niet direct te springen als het gaat over monitoring. Vaak verwarren zij monitoring en evaluatie met elkaar. In deze sessie gaan we in op het nut van monitoring, hoe je het gebruikt om je project te verbeteren, en waarom monitoring misschien wel het cruciale punt is in een circulaire economie.
Spreker: Monica Sanchez Groeneweg en RIVM

Buyer Groups als middel voor Markttransformaties
Buyer Groups kunnen een belangrijke rol spelen in het aanjagen of versnellen van duurzame markttransformaties. In deze sessie leert u duurzame markttransformaties en de fasen die daarbij doorlopen worden (her)kennen. Ook de rol van Buyer Groups in de (eerste) fasen van een markttransformatie komt aan bod en is onderwerp van discussie met de deelnemers.
Spreker: Hans Bloemendaal (PIANOo)

Schone en Emissieloze Bouwplaatsen
In september wordt het akkoord Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend door diverse partijen. Dit akkoord vormt de basis van de transitiepaden Klimaatneutrale en Circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) en dan specifiek Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (WDSM) en Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud (KZVO), maar is ook relevant voor de bouwsector. Diverse Buyer Groups uit de GWW en de bouw hebben met de afspraken uit dit akkoord te maken. De sessie bestaat uit een presentatie van de afspraken uit SEB en een praktijkvoorbeeld van zero emissie bouwen/werken. In een panelgesprek neemt Meinke Schouten leveranciers en branchevertegenwoordiging mee in de toekomstige bouwplaatsen.
Spreker: n.t.b.

Borgen en Opschalen met CROW
Tijdens deze sessie leer je hoe de herziening van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) eruit ziet, hoe PCB gebruikt kan worden bij de herziening van RAW en welke impact PCB en RAW kunnen hebben op duurzaamheid in de GWW. CROW legt uit wat de planning is en wat hierbij nodig is van de gebruikers.
Spreker: Tom de Water (CROW)

Datum tijd en en locatie
27 september 2023 van 09.00 tot 16.00 uur, Stadion Galgenwaard Utrecht

Meer informatie en vragen
Heb je nog vragen? Mail naar buyergroups@pianoo.nl