Afgelopen week 5741 bezoekers
19862 geregistreerde inkopers
3315 app gebruikers

Conferentie "Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering

Evenement start op: 13 jun. 2019 00:00

"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Conferentie buying for social impact - 13 juni

Op donderdag 13 juni vindt de conferentie over sociaal inkopen plaats: Buying for Social Impact

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Wat zijn de knelpunten en kansen? Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een extra bijdrage leveren aan de samenleving: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

Tijdens de conferentie op 13 juni a.s. kunt u uw kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en bijdragen aan het sociaal inkopen.


Conferentie voor meer impact door inkoop

Tijdens deze conferentie willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk?

aanbestedingswet Het inhoudelijke kader van de Nederlandse Aanbestedingswet wordt gevormd door de Europese Aanbestedingsrichtlijn die in Nederland vertaald is in de Aanbestedingswet. In deze wet zitten handvatten en instrumenten om het inkopen bij sociale ondernemingen (en vooral bedrijven die werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt) te faciliteren. Daardoor kunnen (semi-) publieke instellingen in hun aanbestedingstrajecten en in hun inkoopbeleid extra maatschappelijke impact realiseren. De mogelijkheden hiertoe bestaan, maar zijn nog relatief onbekend.

duurzaam en inclusief De Europese Commissie werkt in haar strategie 2020 aan duurzame en inclusieve groei. Deze conferentie maakt deel uit van het 67_1.bsi-project.pdf welke in 15 EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. Dit project is opgezet door de Europese Commissie (het Uitvoerend Agentschap voor het MKB – EASME) en het Directoraat- Generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en het MKB (DG GROW) in samenwerking met 5 Europese netwerken die zich inzetten voor de versterking van de sociale economie.

Europese, landelijke en stedelijke samenwerking

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Europese project Buying for Social Impact (BSI) door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.


Inkopen met sociale impact (Buying for Social Impact, BSI) is een project in opdracht van het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME) en het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB van de Europese Commissie (DG GROW) om het gebruik van sociale overwegingen bij openbare aanbestedingsprocedures te bevorderen.

Het project heeft twee hoofddoelen:

  • Aanbestedende diensten aanmoedigen om openbare aanbestedingen te gebruiken om sociale doelen na te streven;
  • Vergroting van de capaciteit van ondernemingen in de sociale economie om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Activiteiten

  • Alle projectpartners informeren autoriteiten en leveranciers in deze landen over sociale overwegingen bij inkoopprocedures. Zij creëren bewustwording en door training te bieden aan aanbestedende diensten en leveranciers in de publieke sector. Het werk in het project Buying for Social Impact is verdeeld in twee delen:
  • Kennisontwikkeling door middel van desktopresearch naar hoe de nieuwe richtlijn inzake overheidsopdrachten op nationaal niveau is vertaald. Daarbij worden goede praktijken die aantonen hoe de sociale aspecten van de richtlijn in de praktijk kunnen worden toegepast geïdentificeerd. Op deze manier wordt de capaciteit van ondernemingen in de sociale economie in toegang tot markten in kaart gebracht.
  • Kennisuitwisseling door het organiseren van evenementen, bewustmaking en opleiding in de 15 EU-landen.

Het project team

In het project werken 15 lidstaten samen aan de doelstellingen: Kroatië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije en Zweden.

Het project wordt geleid door het BSI-team bestaat uit een netwerk van deskundigen voor overheidsopdrachten en sociale economie in de bovengenoemde EU-landen. Het team van deze nationale deskundigen wordt gecoördineerd door een consortium onder leiding van de European Association for Information on Local Development. Daarin zijn de Europese organisaties samengebracht die zich bezighouden met de bevordering van lokale ontwikkeling en ondernemingen in de sociale economie: het European Network of Cities and Regions for the Social Economy, DIESIS COOP, Social Economy Europeand the European Network of Social Integration Enterprises.

download hier de folder

Buying for social impact

het project in een notendop

Inkopen met sociale impact (Buying for Social Impact, BSI) is een Europees project om het gebruik van sociale overwegingen bij openbare aanbestedingsprocedures te stimuleren. Het project is een opdracht van het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME) en het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB van de Europese Commissie (DG GROW).

read more

Registratieformulier conferentie

u kunt zich hier online registreren. Deelname aan de conferentie is gratis.

Na uw registratie ontvangt u voorafgaand aan de conferentie de officiële uitnodiging en programma via het Europese registratieformulier van het project Buying for Social Impact.

Programma

van idee naar uitvoering

Op donderdag 13 juni vindt de conferentie over sociaal inkopen plaats. We verwelkomen nationale MVOI experts uit gemeenten en kennisorganisaties om een interactief programma te verzorgen, plenair in workshops. We zijn nog druk bezig met het programma en de invulling.

Binnenkort vindt u hier de informatie over het programma van de conferentie. De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Europese project Buying for Social Impact (BSI). We verwelkomen nationale MVOI experts uit gemeenten en kennisorganisaties om een interactief programma te verzorgen.


Organisatie

aanjager sociaal ondernemen

De omslag

Stichting De Omslag is aanjager van sociaal ondernemerschap in Amsterdam en verzorgt het platform voor sociale firma’s. De Omslag is lid van het Europese netwerk ENSIE en projectlid van het BSI project. Vanuit die hoedanigheid vervult De Omslag de rol als organisator van de conferentie. Zij doet dit in samenwerking met de gemeente Amsterdam, De Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.

Conferentie partners

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Europese project Buying for Social Impact (BSI) door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.

Europese project partners

Het Europese BSI-team bestaat uit een netwerk van deskundigen voor overheidsopdrachten en sociale economie in15 EU-landen. Het team van nationale deskundigen wordt gecoördineerd door een consortium onder leiding van de European Association for Information on Local Developmentwaarin Europese organisaties zijn samengebracht die zich bezighouden met de bevordering van lokale ontwikkeling en ondernemingen in de sociale economie: het European Network of Cities and Regions for the Social Economy, DIESIS COOP, Social Economy Europe and the European Network of Social Integration Enterprises.

Bronlocatie van dit event

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders