De afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht

Startdatum:
22-09-22 15:00

Het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht zijn zelfstandige rechtsgebieden die op het eerste oog (weinig) met elkaar te doen hebben. Toch is dat niet helemaal waar. Op 31 mei jl. promoveerde Imke Lintsen (advocaat arbeidsrecht) aan de Radboud Universiteit op het thema ‘De afstemming tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht’. Tijdens dit event wordt uitgelegd hoe beide rechtsgebieden rekening met elkaar houden.

Het arbeidsrecht speelt op verschillende plekken in de aanbestedingsprocedure een rol. Denk aan de vraag of een opdracht moet worden aanbesteed (het aangaan van een arbeidsovereenkomst is uitgezonderd van de aanbestedingsplicht), het uitsluiten van een aanbieder wegens een schending van het arbeidsrecht in het verleden, het afwijzen van een abnormaal lage inschrijving wegens het niet voldoen aan het arbeidsrecht en het stellen van ‘arbeidsgerelateerde’ uitvoeringsvoorwaarden. Als het om continue dienstverlening gaat is het bovendien de vraag wat er met de werknemers gebeurd, als de zittende aanbieder de opdracht verliest aan een andere aanbieder. In aanbestedingsstukken wordt vaak gerefereerd aan de toepassing van artikel 7:663 e.v. BW (“overgang van onderneming”), maar wat betekent dat eigenlijk?

Op 31 mei jl. promoveerde Imke Lintsen (advocaat arbeidsrecht) aan de Radboud Universiteit op dit thema. Zij nam beide rechtsgebieden onder de loep en bekeek hoe het aanbestedingsrecht rekening houdt met het arbeidsrecht en andersom. In deze Academy-sessie zal Imke, samen met Arnold Gelderman (advocaat aanbestedingsrecht) en Yvonne Nijhuis (advocaat gezondheidsrecht) het thema uitdiepen.

Na de academy-sessie heb je zicht op

  • De rechten van werknemers als het werk als gevolg van de aanbesteding op een andere aanbieder overgaat;
  • De mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt, om te controleren op nakoming van arbeidsrechten door een aanbieder en de wijze waarop je op een ‘werknemersvriendelijke’ wijze kunt aanbesteden.

Doelgroep
Dit event is met name bedoeld voor inkopers en juristen bij aanbestedende diensten en inschrijvers op aanbestedingsprocedures.

Sprekers

  1. Imke Lintsen, advocaat arbeidsrecht
  2. Arnold Gelderman, advocaat aanbestedingsrecht
  3. Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht

Programma
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 september 2022 op ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede en begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) en duurt tot 17.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.


Datum 22 september 2022 – Tijd 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) – Locatie Pantheon 25, Enschede