Afgelopen week 4469 bezoekers
16684 geregistreerde inkopers
2461 app gebruikers

Facto congres 2018

Evenement start op: 05 jun. 2018 10:00

Programma

09:55 - 10:00 OPENING
door dagvoorzitter Tim van Leeuwen

10:00 - 11:00 PLENAIRE SESSIE
Anders vasthouden, 9 sleutels voor werken vanuit de bedoeling

Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller ‘Verdraaide organisaties’ heeft Wouter Hart... Lees verder

11:00 - 11:30 PAUZE 

11:30 - 12:30 WORKSHOPRONDE 1
1. Global IFM bij Philips: ‘Back to the Future?’ 
(Case: re-tendering integrated FM)
2. Regiecyclus voor contract- en leveranciersmanagement werpt vruchten af (Case: De Nederlandsche Bank)
3. Verbeteren in FM met Lean 
(Case: Bernhoven)
4. Zo draagt FM bij aan de duurzaamste campus van Europa
5. Nieuw Hospitality-concept combineert werken, wonen en plezier
6. BAANbrekende SAMENwerking 
(Hoe twee concurrerende dienstverleners samenwerken aan de ambities van UWV)
7. Werken aan excellente dienstverlening met het Service Excellence model
12. Volledige circulariteit en de ultieme facilitaire ervaring: gaat dat samen? (Case: The Dutch Mountains)
12:30 - 13:30 LUNCH 

13:30 - 14:30 WORKSHOPRONDE 2
1. Global IFM bij Philips: ‘Back to the Future?’ 
(Case: re-tendering integrated FM)
2. Regiecyclus voor contract- en leveranciersmanagement werpt vruchten af (Case: De Nederlandsche Bank)
3. Verbeteren in FM met Lean 
(Case: Bernhoven)
4. Zo draagt FM bij aan de duurzaamste campus van Europa
8. De meerwaarde van de Facilitaire Coalitie
9. Healthy Offices: verleg de norm en verken je echte potentieel
10. Vastgoed en FM: van losse eilanden naar waardevolle synergie 
(Case RIVM)
11. Portfolio-aanpak BREEAM-NL bij PwC: in één jaar alle panden gecertificeerd
14:30 - 15:00 PAUZE  

15:00 - 16:00 WORKSHOPRONDE 3
5. Nieuw Hospitality-concept combineert werken, wonen en plezier
6. BAANbrekende SAMENwerking 
(Hoe twee concurrerende dienstverleners samenwerken aan de ambities van UWV)
7. Werken aan excellente dienstverlening met het Service Excellence model
8. De meerwaarde van de Facilitaire Coalitie
9. Healthy Offices: verleg de norm en verken je echte potentieel
10. Vastgoed en FM: van losse eilanden naar waardevolle synergie 
(Case RIVM)
11. Portfolio-aanpak BREEAM-NL bij PwC: in één jaar alle panden gecertificeerd
12. Volledige circulariteit en de ultieme facilitaire ervaring: gaat dat samen? (Case: The Dutch Mountains)
16:15 - 17:00 PLENAIRE SESSIE
Hoe je met verandering omgaat bepaal je zelf

Jaap Bressers

Elk mens krijgt te maken met (geplande of onverwachte) veranderingen. Voor de een is zo’n verandering een prachtige uitdaging waar hij zich vol energie in stort, de ander gaat met de hakken in het zand en probeert krampachtig vast te... Lees verder

17:00 AFSLUITING & BORREL


Workshops

11:30 - 12:30
13:30 - 14:30
1. Global IFM bij Philips: ‘Back to the Future?’ 
(Case: re-tendering integrated FM)
Philips was 10 jaar geleden een van de eerste Nederlandse multinationals die een integraal facility management (IFM) model wereldwijd op de markt zette. Het programma werd toen TFM 1.0 genoemd. Sinds die tijd is Philips als organisatie enorm veranderd en omgevormd van een breed georiënteerd technologieconcern naar een ‘Health Tech Company’. De afsplitsing van Philips Lighting is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Onder het motto ‘Van total facility management naar Philips FM’ heeft in 2017 een her-tender plaatsgevonden, voor vrijwel alle soft en hard services (circa 200 locaties in 40 landen) met als belangrijke aandachtspunten onder meer eenvoud, transparantie en ruimte voor lokale behoeften.

Roel Stroeken en Guido Meijer kijken in hun sessie terug (én vooruit!) en delen hun ervaringen. Is het gelukt om de basis weer goed neer te zetten (‘back’) en lukt het om lokale ambities en kwaliteit binnen het wereldwijde model te realiseren (‘future’)?

Een eerlijk verhaal over wat Philips goed en niet goed gedaan heeft en op welke gebieden en onderdelen verdere doorontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van KPI's en duurzaamheid) mogelijk zijn.

Guido Meijer, Director Global Facility Management bij de afdeling Real Estate van Koninklijke Philips N.V.
Roel Stroeken, Head of Real Estate Benelux bij Koninklijke Philips N.V.

11:30 - 12:30
13:30 - 14:30
2. Regiecyclus voor contract- en leveranciersmanagement werpt vruchten af (Case: De Nederlandsche Bank)
Binnen de afdeling Facilitair Management (FMA) van De Nederlandsche Bank wordt sinds 2016 contract- en leveranciersmanagement toegepast aan de hand van de regiecyclus. Het doorlopen van alle fases van de regiecyclus heeft geleid tot een transparante en doordachte wijze van organiseren van het contract- en leveranciersmanagement.

Wat was de aanleiding voor het ontwikkelen de regiecyclus, uit welke stappen bestaat de cyclus, op welke manier is de methodiek een goed stuurmiddel om tijdig de juiste acties in gang te zetten (zodat na elke fase de juiste resultaten behaald worden) en wat heeft de regiecyclus De Nederlandsche Bank nu echt opgeleverd?

Deze workshop over het verder professionaliseren van contract- en leveranciersmanagement laat zien hoe De Nederlandsche Bank dit op succesvolle wijze heeft toegepast.  

Boudewijn Löwenthal, Contract- en leveranciersmanager Facilitair Management bij De Nederlandsche Bank
Jackie Gravesteijn-Rijkoort, Contract- en leveranciersmanager Facilitair Management bij De Nederlandsche Bank

11:30 - 12:30
13:30 - 14:30
3. Verbeteren in FM met Lean 
(Case: Bernhoven)
Sinds 2016 ondergaat de afdeling Facilitaire Services van Ziekenhuis Bernhoven een transformatie aan de hand van de Lean-filosofie. De verwachting dat de principes, werkwijze en instrumenten van Lean zouden leiden tot verbeteringen en een verhoogd serviceniveau aan klanten, is geheel uitgekomen. De overlegstructuur is geprofessionaliseerd (en veel meer gericht op het vasthouden van de koers dan op het bijpraten over projecten), capaciteitsplanningen worden scherper bewaakt, processen zijn vereenvoudigd, kosten zijn structureel gereduceerd en dankzij verbetersessies staat de interne klantbediening op een hoger niveau.
Hoe zet je Lean in een facilitaire omgeving in en welke veranderingen brengt dat mee voor de medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat Lean zich niet beperkt tot het ‘binnen rollen van instrumenten’ en het ‘plakken van labels’, maar dat het echt leidt tot verbeteringen, anders samenwerken (zowel op de afdeling Facilitaire Services zelf als met andere afdelingen) en het zien van kansen die ook werkelijk met beide handen worden aangegrepen?

Wat zijn, anderhalf jaar na de start met Lean, de behaalde resultaten? En kom meer te weten over het vasthouden van die verandering: hoe zorg je ervoor dat de transformatie écht doorzet, ook nadat de eerste impuls gegeven is?

Dorien Wondaal-Meijer, Senior Lean Consultant bij Situs
Robbert Godschalk, Manager Facilitair Services bij Ziekenhuis Bernhoven

11:30 - 12:30
13:30 - 14:30
4. Zo draagt FM bij aan de duurzaamste campus van Europa
Sinds 2014 is KIEN/Yask facilitair partner van de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven (160 bedrijven, verdeeld over ruim 60 gebouwen). Beide partijen werken samen volgens het managing agent-model, waarbij de HTC zelf alle leveranciers selecteert en contracteert.

Om te kunnen voldoen aan de doelstelling, in 2025 de duurzaamste campus van Europa te zijn, is een belangrijke taak weggelegd voor het Facility Management van de HTC. In de presentatie delen KIEN/Yask en HTC Eindhoven hun visie op de manier waarop Facility Management kan bijdragen aan het realiseren van deze ambitieuze duurzame doelstelling. Tijdens de sessie komen de volgende vragen aan bod:

Hoe beïnvloed je het gedrag van de 11.000 mensen van 80 verschillende nationaliteiten die dagelijks op de Campus werken en verblijven?
Welke duurzaamheidsrichtlijnen worden gehanteerd voor nieuwbouw en verbouwingen?
Hoe is het energiemanagement ingericht en welke besparingen worden gerealiseerd?
Op welke manier worden de hard en soft services ingericht zodat de ontwikkeling naar smart buildings, green offices en healthy offices mogelijk wordt?

Harrie Arends, Operations Manager High Tech Campus Eindhoven
Pepijn Reijnders, Directeur KIEN/Yask Facility Management

OVERIGE WORKSHOPS BEKIJKEN


INSCHRIJVEN
ALGEMENE INFORMATIE
CONTACT

Bronlocatie van dit event

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders