Afgelopen week 3741 bezoekers
11651 geregistreerde inkopers
1623 app gebruikers

Facto middagcongres

Evenement start op: 13 nov. 2017 13:00

Best Value: hoe herken je de beste leverancier?

De Best Value-methodiek, met als doel gebruik te maken van de expertise van de beste leverancier, bestaat in Nederland zo'n 10 jaar. De afgelopen jaren is de toepassing van Best Value in een stroomversnelling gekomen, ook binnen de facilitaire dienstverlening.  
Omdat de methodiek constant in beweging is, ontstaan er bij opdrachtgevers en marktpartijen steeds weer nieuwe vragen.  

De hoogste tijd dus voor een kennisuitwisseling rondom de stand van zaken van dit moment.

 • Wat heeft Best Value opgeleverd en waar is het niet goed gelukt?
 • Hoe verloopt de verandering van ‘controleren en beheersen’ naar ‘loslaten en vertrouwen’ (waarom is dat soms zo lastig en wat kun je daar aan doen)?
 • Is het Best Value-aanbestedingsproces echt efficiënter ten opzichte van de traditionele manieren van aanbesteden?
 • Wanneer gebruik je de aanpak en wanneer niet?
 • Wat vraagt het van de opdrachtgever én van de leveranciers?
 • Zijn hybride vormen van Best Value wel wenselijk (en zo ja, onder welke voorwaarden?) of juist niet?  

In dit middagcongres komen de ervaringen van 10 jaar BVP van facilitaire dienstverlening aan de orde. Doel: een eerlijk beeld geven van Best Value. Want de Best Value-methodiek is beslist geen ‘wondermiddel’ dat altijd werkt, maar bij een goede toepassing biedt het enorme kansen.

Leer van 10 jaar BVP ervaringen en van 4 cases van recente aanbestedingen op basis van BVP

Leer van de expertise en ervaringen van Best Value Group. Leer tijdens een interactieve sessie hoe je goede doelstellingen en prestaties formuleert.

Leer uit de praktijk van eerdere aanbestedingen op basis van BVP. Het gaat om 4 recente aanbestedingen van

 • Rabobank (catering)
 • Provincie Noord-Holland (multiservices)
 • Noordwest Ziekenhuisgroep (schoonmaak)
 • NOS (noodstroom)

Krijg in 1 middag:

 • Ervaringen van 10 jaar BVP
 • Een eerlijk beeld van BVP
 • Best Value en contractmanagement: voorkom 10 valkuilen
 • Leer prestaties en doelstellingen te formuleren
 • Case: aanbesteden catering
  (case Rabobank Alblasserweerd Vijfheerenlanden)
 • Case: aanbesteden schoonmaken
  (case Noordwest Ziekenhuisgroep)
 • Case: aanbesteden Multiservices
  (case provincie Noord-Holland)
 • Case: aanbesteding noodstroom-installatie (case NOS)

+ Netwerkborrel met professionals en experts


Het programma

Tijdens het inschrijven kunt u aangeven welke 3 sessies wilt volgen.

12:30 - 13:00 ONTVANGST  

13:00 - 13:45 PLENAIRE LEZING
10 jaar Best Value: wat heeft het (niet) opgeleverd?
door Jeroen van de Rijt

13:45 - 14:00 ZAALWISSEL  

14:00 - 14:45 SESSIES, RONDE 1
Keuze uit 2 sessies

1. Best Value en contractmanagement: 10 valkuilen die je kunt voorkomen
2. Aanbesteding multiservices volgens Best Value 

14:45 - 15:00 ZAALWISSEL  

15:00 - 15:45 SESSIES, RONDE 2
Keuze uit 2 sessies

3. Is elke expert ook de beste partner?
4. Focus op kwaliteit leidraad bij vinden juiste schoonmaakdienstverlener

15:45 - 16:00 ZAALWISSEL
Deel ervaringen met andere FM-professionals.

16:00 - 16:45 SESSIES, RONDE 3
Keuze uit 2 sessies

5. Hoe formuleer je goede doelstellingen en prestaties?
6. Help, de stroom valt uit!

16:45 NETWERKBORREL


Sessies

SESSIE 1

14:00 - 14:45
Best Value en contractmanagement: 10 valkuilen die je kunt voorkomen

Best Value gaat over loslaten en de expert zijn werk laten doen. Contractmanagement klinkt dan een beetje als vloeken in de kerk. Wat valt er immers te “managen” als er een expert aan het werk is? Toch moet er ook een prestatie worden verklaard om rechtmatig te kunnen betalen als opdrachtgever. Dat lijkt een duivels dilemma. Wat kun je doen om in de uitvoering van Best Value-projecten niet in een of meerdere valkuilen terecht te komen,  waarmee het kind met het badwater wordt weggegooid? Op deze valkuilen zal Wiebe Witteveen ingaan in deze workshop.

Wiebe Witteveen, Partner bij de Best Value Group


SESSIE 2
14:00 - 14:45
Aanbesteding multiservices volgens Best Value 
(case Provincie Noord-Holland)

De Provincie Noord-Holland streeft naar een efficiënte dienstverlening, en wil zich richten op de regievoering van haar contracten. Om de beste aanbieder te kunnen selecteren voor de integrale dienstverlening op het gebied van catering, office services, schoonmaak, sanitaire voorzieningen en beveiliging, koos de Provincie Noord-Holland (ca 1.700 medewerkers, 85 panden, 31.000 m2 bvo (kantoorpanden, steunpunten en projectlocaties, excl. brugbedienings- en sluiswachtershuisjes) in 2014 ervoor om bij de aanbesteding gebruik te maken van de principes van Best Value. De opdrachtnemer kan hiermee laten zien wat hij kan presteren en hoe hij zichzelf meet.

De provincie was de eerste partij die een multiservices-contract (voor vijf jaar) in de facilitaire sector via deze aanpak in de markt heeft gezet. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben bij deze methodiek een duidelijk andere rol dan bij een ‘traditionele’ aanbesteding. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen, wat zijn de aandachtspunten als je kiest voor deze methodiek en wat zijn - terugkijkend op 3 jaar samenwerking tijdens de contractuitvoering - de meest opvallende lessons learned?

Adriaan Wagenaar, Facility Manager bij Eurest Services
Anne-Marie van Diepen, Beleidsmedewerker Facility Management bij Provincie Noord-Holland
Henk Bosch, Rayonmanager bij Eurest Services


SESSIE 3
16:00 - 17:00
Is elke expert ook de beste partner? 
(Case Best Value aanbesteding van catering bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden)

In 2015 heeft Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden de cateringdienstverlening aanbesteed aan de hand van Best Value Procurement. De bank gebruikte de methode niet alleen om een expert te selecteren, maar ook om de juiste partner te vinden. Omdat volgens de BVP-theorie de plannen ‘anoniem’ ingediend moeten worden, ging de bank op zoek naar een eigen invulling en werd een aantal contactmomenten toegevoegd aan het proces (dialoogsessie, individueel schouwmoment, mystery visits op referentieprojecten, bedrijfsbezoek bij de dienstverlener en presentatie van het plan). Mede op basis van deze eigen invulling heeft Rabobank het juiste ‘gevoel’ gekregen bij de expert, die uiteindelijk is geselecteerd.

In deze sessie delen de sprekers hun ervaringen en besteden ze aandacht aan onder meer de volgende aspecten:

 • Op welke manier heeft Rabobank BVP ingezet om niet alleen de ‘expert’, maar ook de ‘juiste partner’ te vinden?
 • Wat waren daarbij de uitdagingen?
 • Hoe heeft de bank het plafondbedrag bepaald?
 • Welke outputcriteria worden gebruikt (o.a. competenties, klanttevredenheid, budgetbeheersing, MVO, samenwerking, wet- en regelgeving) in haar relatie met de dienstverlener en hoe werken deze in de praktijk?
 • Welke onderdelen zouden de partijen (bank, adviseur en cateraar) nu anders aanpakken als binnenkort weer een aanbesteding catering zou plaatsvinden?

Edwin Bodaan, Servicemanager bij Rabobank (7 locaties in regio Rotterdam)
Hanneke Kezer, Manager Sales bij Hutten
Tessa de Gruijter, Consultant bij FGB Facility Management


SESSIE 4
16:00 - 17:00
Focus op kwaliteit leidraad bij vinden juiste schoonmaakdienstverlener 
(case Best Value aanbesteding van schoonmaak bij Noordwest Ziekenhuisgroep)

Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep (een fusie van Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder) is optimale schoonmaak van groot belang, niet alleen omdat men een technisch en hygiënisch schoon ziekenhuis wil zijn, maar ook omdat men een optimale schoonbeleving wil realiseren. Deze focus op kwaliteit was medio 2016 reden om de aanbesteding schoonmaak volgens een volwaardige Best Value Procurement-procedure (BVP) te starten, inclusief risicodossier, toegevoegde waarde-plan, implementatieplan, interviews met sleutelfiguren en verificatie.  
Uiteindelijk werd Asito geselecteerd om voor 3 jaar het schoonmaakonderhoud, de beddenreiniging en de glasbewassing op de twee hoofdlocaties en enkele nevenlocaties in Alkmaar en Den Helder (totaal ca. 100.000 m2) te verzorgen.

Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Wat waren de afwegingen voor Noordwest Ziekenhuisgroep om een BVP-procedure te starten?
 • Waarom is voor een volwaardige BVP-procedure gekozen (en geen hybride vorm)?
 • Welke aanpak is gehanteerd (fases)?
 • Op basis van welke criteria is het begeleidings- en beoordelingsteam samengesteld (voor o.a. beoordeling van dossiers en interviews)?
 • Hoe zijn de stakeholders meegenomen in het traject?  
 • Hoe heeft Asito als schoonmaakdienstverlener zich voorbereid op de procedure?
 • Waar zaten voor Asito de uitdagingen tijdens de procedure (denk aan realiseren bewijslast e.d.)?
 • In welke mate zijn partijen er, vanaf start contractuitvoering, werkelijk in geslaagd op een andere manier met elkaar samen te werken?

Martijn van Dijken, Hoofd Hotelservice Noordwest Ziekenhuisgroep
Patrick Kloosterman, Vestigingsmanager bij Asito Medical


SESSIE 5
16:00 - 16:45
Hoe formuleer je goede doelstellingen en prestaties?

Het lijkt zo simpel…maar dat is het niet

In de Best Value-aanpak formuleert de opdrachtgever (project)doelstellingen, waarna de opdrachtnemer met beweringen aangeeft hoe hij de doelstellingen invult. De ervaring leert dat het formuleren van goede doelstellingen en prestaties helemaal niet gemakkelijk is. Leiden slechte doelstellingen tot slechte beweringen? Kan het zijn dat briljante projectdoelstellingen leiden tot briljante aanbiedingen? En tot een briljant project?

Deze interactieve sessie biedt opdrachtnemers en opdrachtgevers een kijkje in de keuken van de ander en geeft inzicht in de vragen: waaraan moet een goede doelstelling voldoen,  hoe formuleer je een goede prestatie en wat zijn de valkuilen bij het opstellen van projectdoelstellingen en prestaties (beweringen) en hoe voorkom je die?

Anje van der Veen, Best Value adviseur, Best Value schrijver/trainer B+ gecertificeerd en eigenaar/oprichter van Volgend Hoofdstuk
Marlous Vogels, Best Value adviseur A+ gecertificeerd en eigenaar/oprichter van InVia Advies


SESSIE 6
16:00 - 16:45
Help, de stroom valt uit!

Als in november 2013 de stroom uitvalt in het pand van de NOS in Hilversum, blijkt de noodstroominstallatie van de externe leverancier niet te functioneren. Op radio en televisie zijn de gevolgen groot. De situatie is het sein om de reeds langer bestaande wens om de noodstroom-installatie volledig in eigen beheer te hebben, versneld in te willigen in de vorm van een aanbesteding. Dat daarbij de keuze op de Best Value-methodiek was aan de ene kant logisch (vanwege de complexe situatie wilde NOS geen PvE schrijven), maar tegelijk leidde die keuze in aanvang intern ook voor de nodige onrust.  

Toen tijdens de concretiseringsfase de fabrikant van de bestaande UPS-installatie met een ‘onbekende’ producteigenschap op de proppen kwam, verklaarde deze ook dat geen enkele oplossing van alle aanbieders zou kunnen gaan werken. Het leidde tot een herstart van de aanbesteding. En ditmaal wel met succes.

In deze sessie delen de sprekers op openhartige wijze hun aanpak en ervaringen. Er is aandacht voor tips van aanbestedende dienst en opdrachtnemer, en ruimte voor discussie en vragen.

Hans Smits, Directeur SDR Elektrotechniek BV
Rikkert Wulffraat, Teamleider Inkoop bij NOS


Algemene informatie

Het Facto middagcongres 2017 geeft u in één middag inzicht in de ervaringen met de Best Value-methodiek. Experts geven u een eerlijk beeld van Beste Value en delen 10 jaar ervaringen met BVP. Leer over de valkuilen van uitvoering van Best Value-projecten. Leer hoe u goede doelstellingen formuleert. Leer van 4 organisaties die verschillende diensten hebben aanbesteed d.m.v. Best Value.

Het programma bestaat uit een plenaire lezing van Best Value expert Jeroen van der Rijt en 6 sessies waarvan u er 3 kunt volgen. Daarna volgt de netwerkborrel waar u uw bevindingen/ervaringen kunt delen met andere FM-professionals.

Prijzen

Abonnees van Facto Magazine, DEAL! magazine, Service Management en Zorginstellingen plus leden van de Facto Linkedin groep ontvangen €60,- korting en betalen € 289,- per persoon.
Niet abonnees/leden betalen het reguliere bedrag van € 349,- per persoon.

Locatie & datum

Het Facto middagcongres vindt plaats op maandag 13 november in Hotel van der Valk in Veenendaal.
Bastion 73, 3905 NJ, Veenendaal.

Dit hotel ligt vlakbij afslag Veenendaal-West (A12) en op 5 minuten lopen van NS station Veenendaal-De Klomp.

Organisatie

Het Facto middagcongres wordt georganiseerd door Facto Magazine

Contact

Het Facto middagcongres 2017 is een initiatief van Facto Magazine.

Voor meer vragen over het programma en/of uw inschrijving kunt u contact opnemen met Monique van der Horst - congrescoördinator
T: 088 5840916, E: moniquevanderhorst@vakmedianet.nl


Inschrijfvoorwaarden & inschrijven

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012. Deze vindt u op www.vakmedianet.nl of kunt u opvragen bij onze klantenservice via klantenservice@vakmedianet.nl. Bij inschrijving worden uw gegevens (naam en organisatie) opgenomen in de deelnemerslijst, die aan deelnemers van dit congres ter beschikking wordt gesteld. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit op het inschrijfformulier bij de opmerkingen aangeven.

Ontvang € 60,- korting: Abonnees van Facto Magazine, DEAL!, Service Management, Zorginstellingen en leden van de Facto Linkedin groep ontvangen € 60,- korting.

INSCHRIJVEN

Bronlocatie van dit event

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders