Informatiesessie Subsidieregeling Beter Aanbesteden

Startdatum:
16-02-23 10:00

Binnenkort start de subsidieregeling Beter Aanbesteden. Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen kunnen een beroep doen op subsidie voor projecten die bijdragen aan de verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Tijdens deze online informatiesessie op 16 februari krijg je een toelichting op de doelstelling en werkwijze van de regeling. Ook krijg je een beeld van de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe het aanvragen in zijn werk gaat.

Steun voor eigen initiatief
De subsidieregeling is bedoeld om gemeenten en ondernemers(organisaties) te ondersteunen bij hun eigen initiatieven om de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche te verbeteren. De regeling opent 13 maart 2023 en de hoogte van de subsidie kan oplopen tot 25.000 euro. Tijdens deze online informatiesessie worden voorbeelden gegeven van activiteiten die (niet) in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Daarnaast wordt toegelicht wanneer de regeling precies wordt opengesteld voor aanvragen en via welk loket aanvragen kunnen worden gedaan.

Voor wie?
Deze voorlichtingsbijeenkomst is primair bedoeld voor de partijen die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling: gemeentes, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen. Ook consultants, adviseurs en andere intermediairs zijn welkom. Zij zijn zelf geen doelgroep van de regeling, maar kunnen gegadigde aanvragers van de regeling mogelijk wel ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van een subsidieproject.

Programma
De bijeenkomst start met een half uur toelichting op de diverse aspecten van de subsidieregeling, zoals hierboven al benoemd. Deze toelichting wordt gegeven door Niels van Ommen, programmamanager Beter Aanbesteden en Julot Vaessen, Beleidsmedewerker Directie Mededinging en Consumenten bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Daarna is er een anderhalf uur tijd voor vragen over de regeling van de deelnemers aan de bijeenkomst.


Praktische informatie

  • Datum: 16 februari 2023
  • Tijd: 10.00-12.00 uur
  • Locatie: Online