Kennissessies Contractmanagement MVI 2023

Startdatum:
28-09-23 09:30

Wilt u weten hoe u de MVI-thema’s uit het National Plan MVI in de contractfase kunt implementeren, borgen en ontwikkelen? En gaat u graag met anderen in gesprek over vraagstukken rondom contractmanagement? Meld u dan aan voor de reeks praktijkgerichte kennissessies over contractmanagement MVI.

In het Nationaal Plan MVI 2021-2025 staat dat goed contractmanagement vaak het sluitstuk is van MVI. Het enthousiasme om echt werk te maken van de MVI-doelstellingen verdwijnt bij veel bedrijven, wanneer er geen goede implementatie en controle op de naleving van het contract is.

Uit de evaluatie van CE Delft blijkt dat MVI slechts marginaal terugkomt in contractmanagement. Dit wil PIANOo graag veranderen. De kennissessies zijn gericht op het vergroten van uw kennis over contractmanagement en de zes MVI-thema’s klimaat, milieu, circulariteit, social return, diversiteit & inclusie én ketenverantwoordelijkheid. Tijdens deze sessies gaat u aan de slag met uiteenlopende praktijkvoorbeelden.

PIANOo organiseert 4 kennissessie die ieder zijn gebaseerd op een aandachtsveld waarvan uit onderzoek is gebleken dat contractmanagers behoefte hebben aan meer kennis en handvatten om de MVI-thema’s in contracten te borgen en/of verbeteren.

Voor wie?
Inkopers en contractmanagers binnen aanbestedende diensten die betrokken zijn bij aanbestedingen, tenders en offerteaanvragen waar MVI een belangrijke rol in speelt. PIANOo richt zich op organisaties die hun contractmanagement al hebben ingericht en graag een volgende stap willen zetten in het borgen en ontwikkelen van MVI via contractmanagement.

Programma
Hans Bloemendaal (PIANOo) en Karin van IJsselmuide (Nevi) verzorgen de kennissessies.

  1. Kennissessie 1: 28 september 2023 – MVI en het bepalen van de rolverdeling
  2. Kennissessie 2: 31 oktober 2023 – Verwerken van de MVI-thema’s in het contract
  3. Kennissessie 3: 29 november 2023 – Bepalen van MVI-gerelateerde KPI’s
  4. Kennissessie 4: 15 december 2023 Monitoring, meten MVI en bijsturen in het contract

Iedere kennissessie is van 9.30 tot 11.00 uur.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Via registratie via onze websitepagina (klik hiervoor op de onderstaande button) wordt u automatisch ingeschreven voor de volledige reeks. Wilt u niet aansluiten bij de vervolgsessies? Mail dan naar bijeenkomsten@pianoo.nl, zodat iemand anders de gelegenheid krijgt om in uw plaats aan te sluiten.