Ledencongres APMP

Startdatum:
21-09-23 15:00

Op 21 september is het weer tijd voor het APMP NL jaarcongres. Net als vorig jaar is de locatie het van der Valk Hotel in Harderwijk. Behalve interessante sprekers/ workshops zorgen we voor een hapje, een drankje en voldoende gelegenheid om met elkaar bij te praten. In de vorige mail maakten we het volledige programma bekend. In deze mail een uitgebreidere introductie van één van de sprekers Alexander Klein Hofmeijer. Heb je van te voren een casus die je in wilt brengen voor Alexander of een van de andere sprekers? Laat het ons gerust weten via eventmanager@apmp.nl dan nemen we deze graag in behandeling. We zien je graag de 21e!


Alexander Klein Hofmeijer
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Alexander Klein Hofmeijer en advocaat-partner bij het advocatenkantoor Brackmann te Rotterdam. Ons specialisme is aanbestedingsrecht en ik ben door APMP gevraagd iets te vertellen over het wetsvoorstel dat momenteel voorligt in het kader van een wijziging van de Aanbestedingswet 2012. De aanleiding daartoe is het eindrapport van Kwink die een onderzoek heeft gedaan naar de huidige mogelijkheden van rechtsbescherming voor ondernemers in de aanbestedingspraktijk. Het is inmiddels gebleken dat die (drie) mogelijkheden te weinig effectieve rechtsbescherming aan ondernemers bieden. Ondernemers trekken zich nog wel eens terug uit de aanbestedingsprocedure omdat ze de goede relatie met de aanbestedende dienst niet op het spel willen zetten. De “take it, or leave it”-mentaliteit van de aanbestedende diensten draagt ook niet bij aan de balans van de verhouding tussen inschrijver en aanbestedende dienst. Zo is er ook onbalans geconstateerd in de toepassing van het Grossmann-verweer. Aanbestedende diensten zien hierin een uitweg om strenge eisen te stellen aan het tijdig klagen en procederen door ondernemers. Welke mogelijkheden worden er met het nieuwe wetsvoorstel verbeterd of toegevoegd? Krijgen ondernemers betere kansen om naar een opdracht mee te dingen, ook wanneer er reeds een overeenkomst is gesloten? Ik zal daarnaast o.a. ingaan op welke zaken in de voorgestelde wetswijziging zijn geregeld, zoals de klachtafhandeling via een “eigen” klachtenloket en de nieuwe rol van de adviserende Commissie van Aanbestedingsexperts, het aanscherpen van de motiveringsplicht bij selectie- en gunningsbeslissingen. Tot slot: biedt het wetsvoorstel nu eindelijk een effectieve waarborg van de rechtsbescherming waar ondernemers zo naar uitkijken?

Ruben Krul
A.i. zorgt ervoor dat het leven een stukje gemakkelijker wordt. Het brengt een efficiëntieslag met zich mee omdat het taken van mensen kan overnemen en dit ook nog eens sneller (en beter?) kan doen. De inzet van AI levert dan ook economische en maatschappelijke voordelen op. Desalniettemin zijn er aan AI ook flinke risico’s verbonden. Hoe werkt het systeem precies? Aan de hand van welke data is het systeem getraind? Zijn de uitkomsten wel juist? Discrimineert het systeem? Om de ontwikkeling en het gebruik van AI in de juiste richting te leiden, is er dan ook wetgeving op komst.Vanuit zijn specialisatie zal Ruben Krul, advocaat privacy- en gegevensbeschermingsrecht, meer vertellen over de juridische kaders van AI. Welke juridische kaders zijn er al en welke gaan er komen? Waar moet je op letten als je AI gebruikt? Welke risico’s zijn er en hoe kan je die ondervangen? Wat mag je wel en wat mag je niet doen met AI? Deze vragen (en meer) worden behandeld aan de hand van een praktisch en sprekend voorbeeld, zodat een eerste kader voor het gebruik van AI gegeven wordt.

Joeri Cox
Joeri is al ruim 16 jaar eigenaar van Bento Presentaties en mag zich met recht een presentatie expert noemen. Joeri verzorgt talks over leiderschap, overtuigen, presenteren en storytelling. In een inspirerend seminar van 75 minuten neemt hij het publiek mee in wat hij zelf noemt het ‘Bento-proof™ presentaties maken’. Een goede presentatie maken is geen rocket science. Het is een kwestie van een aantal concrete inzichten over effectieve communicatie leren toepassen. Het gaat hierbij minder over de technische kanten van bijvoorbeeld powerpoint (daarover hebben we het het tijdens de vorige ledenmeeting gehad) maar meer over voorbereiden, overtuigen en het effectief communiceren van je boodschap. Je tenderpresentaties zullen na dit seminar nooit meer hetzelfde zijn.

Praktische informatie – 21 september 2023

Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk

  • 15:00 Inloop
  • 15:30 Joeri Cox, effectief communiceren
  • 16:45 Korte pauze
  • 17:00 Alexander Klein Hofmeijer wetsvoorstel rechtsbescherming
  • 17:45 Pauze en diner
  • 19:00 Ruben Krul, juridisch kader A.I.
  • 19:45 Afsluiting

Halverwege het programma eten we gezamenlijk een maaltijd in de Brasserie van het hotel. Bij binnenkomst kun je aangeven van welke maaltijd je gebruik wenst te maken.

Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar eventmanager@apmp.nl.