Mini-symposium intern opdrachtgeverschap

Startdatum:
27-09-22 13:00

In dit mini-symposium op 27 september 2022 benaderen we intern opdrachtgeverschap vanuit wetenschap en praktijk. Na afloop ben je in staat om de rol van intern opdrachtgever explicieter te benoemen, om interne opdrachtgevers in je organisatie te herkennen en weet je hoe je hen betrekt bij inkoopvraagstukken.

Alle interne processen die je nodig hebt om tot een eenduidige uitvraag en een goede uitvoering door de markt komen. Dat is intern opdrachtgeverschap. Het draait daarbij om de verbinding tussen bestuur, beleid en inkoop.

Voor wie?
Dit mini-symposium is specifiek gericht op inkopers, duurzaamheidscoördinatoren en -adviseurs werkzaam bij publieke organisaties. Toch is het zeker ook interessant voor interne opdrachtgevers/behoeftestellers bij publieke organisaties.

Programma
Verwacht een middag waarin theorie gekoppeld wordt aan praktijk. De keynote wordt verzorgd door Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Deelnemers worden nadrukkelijk betrokken bij zowel de keynote als de daarop volgende sessies. Hierbij gaan we generiek, dus sector overstijgend, in op het onderwerp intern opdrachtgeverschap.

Onderwerpen en sprekers m.b.t. de sessies worden op een later moment bekend gemaakt.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 27 september 2022 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Tolhuistuin Amsterdam, IJpromenade 2, Amsterdam

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het mini-symposium wordt mogelijk gemaakt door het programma Beter Aanbesteden.


Meld je aan via de registratiepagina