Start community over inkoop digitale innovaties

Startdatum:
11-10-22 13:00

Wat is er voor nodig om nieuwe digitale oplossingen met bijvoorbeeld algoritmes of big data te laten ontwikkelen en af te nemen? En wat vergt het van jouw organisatie om die digitale innovaties toe te passen? Wat zijn leerervaringen van anderen? Sluit je aan bij de Community of Practice (CoP) Digitale Innovaties. De CoP is op 13 september 2022 gestart.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een oplossing die niet kant-en-klaar te verkrijgen is? Dan kun je op zoek gaan naar nieuwe ideeën en innovaties op de markt. Gaat het om innovaties waar digitale technologieën een deel of geheel van de oplossing zijn, dan hebben we het over digitale innovatie. Bijvoorbeeld nieuwe oplossingen waarbij software met algoritmes, big data, slim gebruik van apps of sensoring, inzichtelijke dashboards, of andere digitale technologieën worden ingezet. Deze innovaties richten zich vaak op veranderende publieke taken (vanwege een maatschappelijke uitdaging) of het betrouwbaarder, duurzamer, beter en veiliger uitvoeren van publieke taken.

Maar wat is er voor nodig om nieuwe digitale oplossingen te laten ontwikkelen en af te nemen? En wat vergt het van jou en je organisatie om digitale innovaties toe te passen? Zijn er al succesfactoren voor succesvolle aanschaf en implementatie van digitale vernieuwing? Met andere woorden: Het gaat bij deze CoP om afwegingen en aandachtspunten bij digitale innovatie projecten.

Voor wie?
De CoP is bedoeld voor strategische inkoopadviseurs, innovatiemanagers en programmamanagers die betrokken zijn bij innovatieprojecten met een digitale invalshoek. Want het inkopen van (digitale) innovatie doe je niet alleen, het vergt een inspanning van de hele organisatie. Deze CoP richt zicht op publieke organisaties die al een beeld hebben wat digitale technologie inhoudt en een volgende stap willen zetten in hun aanpak en inkoop van digitale innovatietrajecten.

Opzet Community of Practice (CoP)
De CoP staat met name in het teken van het delen van praktische kennis en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De community komt vanaf 13 september 4 keer bij elkaar in een online sessie met een presentatie over specifieke onderwerpen, bredere ontwikkelingen, nieuwe methoden, of bijvoorbeeld updates over specifieke projecten.

Per keer zal een praktijkonderwerp aan bod komen. Deelnemers van de CoP worden aangemoedigd om onderwerpen of vraagstukken aan te dragen voor de sessies. Daarnaast vragen we (externe) experts om specifieke onderwerpen nader te duiden. Verder kunnen deelnemers praktijkcases en leerervaringen presenteren, of de CoP laten reflecteren op issues die spelen bij het opzetten en inkopen van digitale innovatie.

Potentiële onderwerpen die de CoP in het najaar kan verkennen zijn bijvoorbeeld:

  • open design proces bij digitale innovatie,
  • de toekomstige Europese AI verordening,
  • leerervaringen vanuit launching customer trajecten,
  • manieren van aanbesteden om digitale innovatie te verkrijgen,
  • missiegedreven (digitale) innovatie
  • en vele andere onderwerpen die de CoP kan aandragen

De CoP wordt begeleid door Rolf Zeldenrust (adviseur innovatie en markt) en Henk Jan Siersema (adviseur inkoop en aanbesteden) van PIANOo, in samenwerking met Martin Jansen (strategisch adviseur digitale innovatie).

Data en locatie
De CoP bestaat uit een reeks online sessies en mogelijk later dit jaar een fysieke bijeenkomst. De volgende data zijn geprikt:

Dinsdag 13 september 2022 van 13:00 tot 15:00 uur
Dinsdag 11 oktober 2022 van 13:00 tot 15:00 uur
Dinsdag 8 november 2022 van 13:00 tot 15:00 uur
Dinsdag 6 december 2022 van 13:00 tot 15:00 uur

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.