Startwebinar Inkopen met impact voor publieke bestuurders

Startdatum:
07-10-22 15:00

Publieke bestuurders: opgelet! Uw inkoopbudget is een krachtig instrument. Hiermee kunt u sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie. Maar hoe werkt dat? En wat is dan uw rol? Dat hoort u in deze online crashcourse over de kracht van inkoop, op 7 oktober of 16 november 2022.

Van infrastructuur en bouw tot facilitaire dienstverlening en ICT. Van mobiliteit en energie tot diensten binnen het sociale domein. Al deze zaken koopt u in en deze worden geleverd of uitgevoerd door de markt. Maar wat zijn de spelregels bij aanbesteden, en wat is uw rol als bestuurder of politiek? Hoe kunt u via inkoop sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie? Dat hoort u in deze dynamische, online crashcourse waarin kort de kracht en het belang van aanbesteden worden uitgelegd.

Voor wie?
Dit startwebinar is bedoeld voor bestuurders en politici van decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Denk aan wethouders, raadsleden, gedeputeerden, statenleden en leden van het dagelijks en algemeen bestuur van schappen. Het startwebinar is tevens bedoeld voor bestuurders van (semi-) publieke instellingen, denk aan scholen en zorginstellingen en bestuurders van zogenaamde speciale sectorbedrijven (openbaarvervoerbedrijven, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en havenbedrijven).

Programma
Het programma is als volgt:

 • Kick-off en context
 • Crashcourse aanbesteden
 • Rechtmatigheid
  • compliance en control
  • ethiek en integriteit
 • Doelmatigheid
  • economisch belang
  • maatschappelijke doelstellingen
 • Tips en tricks

Het startwebinar duurt 1 uur (met aansluitend ruimte voor vragen) en wordt live uitgezonden vanuit een studio in Den Haag. Gastheer Ivar Lingen (journalistiek leider Den Haag FM, Presentator politiek radioprogramma Spuigasten) interviewt aanbestedingsprofessional Kim Schofaerts. Kim heeft honderden aanbestedingen begeleid en kent de inkoopwereld goed. Zij gaat op onderdelen samen met u de diepte in en aan het einde is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Datum, tijd en locatie
De startwebinars zijn online. U heeft 2 opties om deel te nemen:

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het startwebinar wordt mogelijk gemaakt door het programma Beter Aanbesteden en ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aanmelden
Meld u aan met het registratieformulier.