Tweede ondertekenmoment Manifest MVOI

Startdatum:
08-06-23 10:00

Als de opdrachtgevers en inkopers van aanbestedende diensten de juiste, duurzame keuzes maken, vormen we als geheel een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld. Dat netwerk maken we concreet via ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025. Tijdens het PIANOo congres op 8 juni 2023 vindt een tweede ondertekenmoment plaats voor de bestuurders van organisaties die partij worden van het manifest.

In november 2022 vond een eerste ondertekenmoment plaats en hebben 64 deelnemers de handtekening gezet onder het Manifest.

Voor wie?
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bestuurders van overheden uitgenodigd het manifest te ondertekenen. U kunt gebruik maken van het tweede ondertekenmoment door aanwezig te zijn op 8 juni 2023 en deel te nemen aan de ondertekening.

Datum, tijd en locatie
8 juni 2023, van 10.00 – 12.00 uur
Tijdens het PIANOo-congres in de inspirerende omgeving van Omnisport in Apeldoorn

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden
Wilt u gehoor geven aan de oproep en het manifest ook ondertekenen, dan kunt u zich daarvoor opgeven via het specifieke registratieformulier voor de MVOI ondertekening.