Verdiepingssessies Actieplan MVOI

Startdatum:
24-04-24 09:30

Met inkopen het verschil maken. En recht doen aan duurzaamheids- en maatschappelijke thema’s. Dat kan door te werken met een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Ben jij op zoek naar verdieping bij het bepalen van ambities en het maken van keuzes omtrent de MVOI-thema’s? Zoek je houvast bij borging van MVOI? Of wil je meer weten over evaluatie en rapportage? Meld je dan aan voor de serie verdiepingssessies, de eerste start op 24 april 2024.

Op 11 april kun je nog één keer de basistraining volgen, waarin je stap voor stap het actieplan MVOI doorloopt.

Voor wie?
Voor iedereen binnen overheden die meer verdieping zoekt bij het opstellen van een actieplan MVOI.

Programma
Hans Bloemendaal (PIANOo) en Joost Brouwer (Bureau 2030) verzorgen de verdiepingssessies aan de hand van de door PIANOo gepubliceerde formats. Op 21 april komen deze onderwerpen aan bod:

  • Het bepalen van ambities en het maken van keuzes met betrekking tot de MVI-thema’s.
  • Het maken van een goede afweging de hand van de stappen die beschreven worden in het Manifest MVOI.
  • Het beschrijven van concrete doelen, uitgezet in de tijd.
  • Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Datum, tijd en locatie
De planning van de sessies (allen online via Teams) is als volgt:

  1. Verdiepingssessie 1: 24 april 2024, 9.30 tot 10.30 uur – Bepalen van ambities en het stellen van doelen
  2. Verdiepingssessie 2: 21 mei 2024, 9.30 tot 10.30 uur – Borging van MVOI en het opstellen van de jaarplanning
  3. Verdiepingssessie 3: 20 juni 2024, 9.30 tot 10.30 uur – De jaarlijkse evaluatie en rapportage

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Via de online registratie word je automatisch ingeschreven voor alle sessies. (Wil je niet aansluiten bij de vervolgsessie(s)? Mail dan naar bijeenkomsten@pianoo.nl, zodat iemand anders de gelegenheid krijgt om in jouw plaats aan te sluiten.)