Webinar: De zin en onzin van een bouwteam

Startdatum:
08-02-23 09:30

Op 8 februari 2022 staat in een webinar het ambitieuze inkooptraject van de Cruquiusbrug (provincie Noord-Holland) centraal. Tijdens dit webinar belichten de provincie en 2 opdrachtnemende partijen (Van Hattum en Blankevoort en Witteveen en Bos) de samenwerking: Hoe heeft het werken in een bouwteam – volgens hen – bijgedragen aan het behalen van de duurzaamheidsambities? En op welke momenten was het werken in een bouwteam minder effectief?

Uiteindelijk beantwoorden opdrachtgever en opdrachtnemer de vraag: Wat is de zin en onzin van samenwerken in een bouwteam?


Concrete casus
De Cruquiusbrug (Noord-Holland) is een belangrijke verbinding tussen Hoofddorp en Heemstede en is toe aan een opknapbeurt. Voor de provincie Noord-Holland is deze vernieuwing een ambitieus project. De brug wordt namelijk energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Bovendien moet de brug zelfvoorzienend worden, dus evenveel energie opwekken als hij verbruikt.

Om de hoge duurzaamheidsambities te kunnen realiseren, kiest de provincie voor een bouwteam. Belangrijkste reden hiervoor is dat de opdrachtnemer dan al in een vroeg stadium is betrokken in de samenwerking. Hierdoor maken opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik van elkaars specialistische kennis en kunnen zij de risico’s tijdens de uitvoering verminderen. Dit alles heeft tot doel gezamenlijk te komen tot een optimaal – en door alle betrokken partijen gedragen – integraal ontwerp en een overeenkomst voor de realisatiefase.

Voor wie?
Dit webinar is bedoeld voor inkopers, opdrachtgevers, contractmanagers en projectmanagers bij middelgrote tot grote inkopende organisaties in de GWW- en bouwsector.

Sprekers
Petra Muskens, (contractmanager provincie Noord-Holland) Wouter Boekhold (projectleider Van Hattum en Blankevoort) en Maurice Schroer (projectleider Witteveen en Bos).

Dit webinar is onderdeel van een tweeluik. Het eerste webinar ging in op de voorbereidings- en aanbestedingsfase van het inkoopproject.

Datum en locatie
Woensdag 8 februari 2023 van 9.30 tot 11.00 uur. Na aanmelding ontvang je een inloglink per e-mail.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Dit webinar is een initiatief van het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI) en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Klik hiervoor op de onderstaande button.