Week van de circulaire economie; Circular awards

Startdatum:
14-03-24 00:00

Op zoek naar innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Ook maken we de Circular Hero van 2024 bekend!


WAT ZIJN DE CIRCULAR AWARDS?
Prijzen voor de meest impactvolle circulaire projecten, organisaties én personen

De Circular Awards worden georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf december 2023 zoeken we voor de zevende keer innovatieve projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Nieuw dit jaar is een prijs voor circulaire ketensamenwerking: de Circular Chain Award. Welke samenwerking tussen ondernemers dient als voorbeeld voor andere initiatieven? Daarnaast zetten we in 2024 één persoon in het zonnetje die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de circulaire transitie in Nederland.

Wie winnen de Circular Awards in 2024?

CATEGORIEËN

  • Voor bedrijven: Circular Award Business – Voor mkb & corporates die circulair innoveren binnen een bestaande bedrijfsvoering, maar ook startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld. Drie finalisten, één winnaar.
  • Voor (semi-)publieken: Circular Award Public – Voor projecten van gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede (semi-)publieke instellingen uit onderwijs en zorg. Drie finalisten, één winnaar.
  • Voor circulaire ketensamenwerkingen: Circular Chain Award – Voor ondernemers die samenwerken in een product- of materiaalketen en werken aan een circulair ketenproject dat ervoor zorgt dat grondstoffen worden bespaard. Drie finalisten, één winnaar.
  • Voor personen: Circular Heroes – Voor mensen die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooien én uitvoeren. Het zijn de gangmakers die in hun directe omgeving sleuren en trekken, verbinden en initiatief nemen. Het zijn mensen die de transitie aanjagen. Eén erkenning.

Criteria
Op welke criteria beoordelen de jury’s de inzendingen?

Circulariteit
Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Denk ook aan een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen. We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt verder realisatie van CO2-reductie. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijken.

Impact
Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Maar reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact. De jury let op daadwerkelijke toepassing, bijvoorbeeld de introductie van de propositie op de markt, de voltooiing van een gebouw of kunstwerk, of de implementatie in een productieproces.

Samenwerking
Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

Businessmodel
Hoe verdien je geld met je circulaire product, dienst of activiteit? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij producten-als-dienst: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het lineaire alternatief? Belangrijk: beschrijf hoe het businessmodel prikkels geeft om maximale circulariteit te realiseren.

DE BELANGRIJKSTE DATA

  • 01/02/2024 – Bekendmaking shortlist & verdiepingsvragen aan kandidaten
  • 22/02/2023 – Juryberaad
  • 26/02/2024 – Publieke bekendmaking finalisten Circular Awards Public, Business en Circular Chain Award. Contactpersoon van de laureaat Circular Hero krijgt privébericht.
  • 14/03/2024 – Finale en uitreiking tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Klik voor meer informatie op de onderstaande button.