900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n 900 miljoen euro van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

  • 212 miljoen euro voor het voortzetten van de renteloze leningen in het Warmtefonds voor huishoudens met een inkomen tot 60.000 euro in 2025
  • 450 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma in 2025 en 2026 voor de lokale aanpak door gemeenten
  • 167 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed zoals scholen en zorgcentra. Het geld is bedoeld voor het versterken van financieringsopties, ondersteuning en subsidies
  • Voor de jaren 2027-2030 blijft nog 1,8 miljard euro gereserveerd, met name voor ISDE-subsidie.

Daarnaast is… lees hier verder