Aanbesteden op 3 A4: minder pagina’s, meer resultaat

Veel organisaties gebruiken veel pagina’s – juridische – tekst voor hun Europese aanbestedingen, waarin ‘gaten’ worden afgedicht. En alle mogelijke scenario’s worden beschreven. Deze wijze van aanbesteden schrikt veel regionale partijen af. Aanbesteden met Uitgangspunt 3 A4 houdt in: beknopt, to the point en in begrijpelijke taal aanbesteden. Een groeiende groep aanbestedende diensten besteedt al aan op ongeveer 3 A4’tjes.

Voordelen
Wat zijn de voordelen van aanbesteden met Uitgangspunt 3 A4:

  • Het vermindert de administratieve lasten bij (Europese) aanbestedingen, zowel voor opdrachtgevers als voor inschrijvers, en het past bij een LEAN-werkproces… lees hier verder

Bron: pianoo.nl