Aanbesteding project Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek

Waterschap Vechtstromen participeert in het Nationaal Groeiplan Watertechnologie. Doel hiervan is de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te stimuleren. In dit kader is het project ‘Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek’ gestart. De werkzaamheden worden aanbesteed.

Aanbesteding
Waterschap Vechtstromen gaat de opdracht ‘Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek’’ aanbesteden met een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Voor belangstellenden die zich willen aanmelden is meer informatie over de aanbesteding te vinden op… lees hier verder