Aanbesteding werk aan Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht

De Gemeente Utrecht heeft Beens Groep geselecteerd voor de uitvoering van het herstel van de muren en kelders aan de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht tot en met 2027. Dit is de uitkomst van een Europese aanbesteding met voorselectie. Daarvoor hadden zich elf partijen aangemeld waarvan er vijf zijn doorgegaan naar de inschrijving. De gemeente heeft de Beens Groep als beste beoordeeld omdat zij het meest overtuigt op de belangrijke thema’s bij dit werk: omgeving, techniek en samenwerking. De gemeente en Beens Groep hebben gisteren de raamovereenkomst getekend met een looptijd van vier jaar en een waarde van zes miljoen euro.

De Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht maken deel uit van het Utrechtse wervengebied. Dat is een uniek, middeleeuws havengebied met grachten, kluismuren, werven, bruggen en kelders. Utrecht werkt hier aan het onderhoud, herstel en behoud van de wal- en kluismuren en de aangrenzende kelders van de particuliere keldereigenaren. Dat vraagt om… lees hier verder