Aanbestedingseisen duurzaam beton op losse schroeven

Er komen geen landelijke aanbestedingscriteria voor duurzaam beton. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, drong aan op eisen, maar het kabinet voelt daar niets voor.

Beton zorgt wereldwijd voor naar schatting 7 procent van de totale CO2-uitstoot. Vooral het gebruik van cement drukt negatief op het klimaat. Hoogovenslakken en vliegas maken Nederlands beton relatief schoner, maar de aanvoer daarvan staat onder druk door de sluiting van kolencentrales. Om de CO2-uitstoot van beton te reduceren en het gebruik van oud beton in nieuw beton te stimuleren, zetten 35 betonbedrijven, bouwers en opdrachtgevers in 2018 hun handtekening onder het Betonakkoord. Ondanks hoge ambities bleven radicale resultaten tot nu toe uit.

CO2-neutraal in 2030

Het Betonakkoord formuleerde grofweg twee hoofddoelen. Zo moet beton in 2030… lees hier voor (abonnement mogelijk vereist)


Bron: cobouw.nl