Aandeel van China in goederenimport verder toegenomen in 2021

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China, waarvan bijna twee derde Nederland weer in vrijwel onbewerkte staat verliet als wederuitvoer. In 2020 was dat nog 39,6 miljard euro. Bijna 10 procent van alle goederenimport is afkomstig uit China. Nederlandse bedrijven zijn ook meer Chinese grondstoffen en halffabricaten gaan invoeren voor het produceren van goederen en het leveren van diensten. Dat meldt het CBS naar aanleiding van een gezamenlijke studie met het Centraal Planbureau (CPB) over de economische verwevenheid met China via handel.

De goedereninvoer uit China nam in 2021 met 8,3 miljard euro (21 procent) toe vergeleken met 2020. De goedereninvoer uit China groeide sinds 2015 gemiddeld met 8,7 procent per jaar, terwijl de totale… lees hier verder


Bron: cbs.nl