ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

Regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, moeten vanwege de hoge energieprijzen extra kosten maken voor de inkoop van netverliezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil voorkomen dat netbeheerders door deze hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM de regionale netbeheerders in de tarieven voor het jaar 2023 alvast een voorschot voor de hoge kosten voor netverliezen geven. Na overleg met TenneT is de ACM tot de conclusie gekomen dat een voorschot voor TenneT met het oog op een stabiel tariefverloop komend jaar niet gewenst is, maar onderzoekt de ACM welke andere oplossing passend is.

Bij het transport van elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld… lees hier verder


Bron: acm.nl