Actualisatie handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen

De handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen (RBSW) van november 2022 is geactualiseerd. De RBSW wordt hierin nader toegelicht. Als inkoper van een aanbestedende dienst lees je hoe je het aantal aangeschafte schone voertuigen goed kunt registreren. Vanaf 25 oktober 2023 gelden in de Europese Unie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden (eForms). Met deze eForms is het eenvoudiger RBSW-gerelateerde aanbestedingen te registreren in TenderNed.

Wat is er precies gewijzigd?
Vanaf augustus 2021 is de eerste periode van de Europese richtlijn, de Clean Vehicles Directive (CVD) gestart. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer en de bijbehorende Regeling bevordering schone wegvoertuigen (RBSW). Vanaf de start van 2026 gaat de tweede periode van de CVD in. De minimumpercentages in de RBSW worden dan… lees hier verder