Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 10

In week 10 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt kort besproken en gaan over: Geen aanbestedingsplicht en maar één serieuze gegadigde, exploitant Pannekoekschip enige serieuze kandidaat en gemeente had ook met andere geïnteresseerden in gesprek moeten gaan.

Geen aanbestedingsplicht en maar een serieuze gegadigde
De Gemeente Alphen aan de Rijn heeft het voornemen om enkele gemeentelijke percelen grond te verkopen aan de eigenaar van het naast die percelen gelegen winkelcentrum De Aarhof. Porta Prima vindt dat de percelen ook aan haar aangeboden moeten worden. Het hof stelt dat niet kan worden aangenomen dat het bij de voorgenomen bouw van de woningen en woontorens gaat om een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. De gemeente treedt namelijk op als de verkoper en niet als… lees hier verder


Bron: pianoo.nl