Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 17

In week 17 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden kort besproken en gaan over: Termijn verstreken en geen sprake van wezenlijke wijziging en geen sprake van fundamentele gebreken.

Termijn verstreken en geen sprake van wezenlijke wijziging
Bij de start van de raamovereenkomsten voor intermediairdiensten voor vertaaldienstverlening behaalde Thebigword niet de van toepassing zijnde KPI’s. SIGV heeft aan de Staat verzocht om over te gaan tot beëindiging van de met Thebigword gesloten raamovereenkomsten. SIGV vindt dat de opdracht wezenlijk is gewijzigd. De rechter vindt echter dat de Staat onverkort heeft vastgehouden aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen en voortdurend is blijven koersen op correcte nakoming. De rechter zegt bovendien dat de termijn van zes maanden waarbinnen SIGV een vordering… lees hier verder