Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 18

In week 18 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Termijn van 5 kalenderdagen niet onredelijk kort en geen objectieve rechtvaardiging voor keuze enkelvoudig onderhands.

Termijn van 5 kalenderdagen niet onredelijk kort
Bij de Europese aanbesteding ‘Kernfunctionaliteit Nationaal Meldkamersysteem (NMS) heeft de Politie aan Prodapt meegedeeld dat deze van verdere deelname aan de aanbesteding wordt uitgesloten. Prodapt heeft gesteld dat de door de Politie gegeven termijn van 5 kalenderdagen voor het aanleveren van informatie en stukken onredelijk kort is. De rechter is echter van oordeel dat de door de Politie gegeven termijn niet onredelijk kort of… lees hier verder


Bron: pianoo.nl