Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 26

In week 26 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken gaan over: Gemeente handelt in strijd met evenredigheidsbeginsel, uitsluiting op grond van solvabiliteitseis is terecht, mogelijke collusie mag ook later vastgesteld worden (2 uitspraken) en stelling over veilingen lijkt niet ‘zonder deugden’ (3 uitspraken).

Gemeente handelt in strijd met evenredigheidsbeginsel
Deze zaak gaat over een overeenkomst na een ‘open house’ voor jeugdhulp. De Gemeente Lelystad heeft in de aanbestedingsstukken een vervaltermijn opgenomen waarbij nota’s vóór 1 april van het daaropvolgende jaar moeten worden ingediend. Pluryn dient na die termijn een zeer aanzienlijke vordering voor indirecte uren in. Het Hof oordeelt… lees hier verder