Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 27

In week 27 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken gaan over: Opschuiven implementatiedatum is geen wezenlijke wijziging en vervanging onderaannemer niet in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Opschuiven implementatiedatum is geen wezenlijke wijziging
RDW (Dienst Wegverkeer) heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw telefonieplatform voor zijn klantcontactcentrum. Frontline heeft die aanbesteding gewonnen. Cloudoe meent dat de aanbesteding niet rechtmatig is verlopen en dat zij de opdracht gegund had moeten krijgen. Het hof stelt dat de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg staan dat RDW zich beroept op rechtsverwerking. De omstandigheid dat Frontline en RDW na de gunning een latere opleveringsdatum zijn overeengekomen betekent volgens het hof echter niet dat RDW in strijd met de Aanbestedingswet de KO-eis heeft losgelaten of aangepast. Het opschuiven van de… lees hier verder