Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 34

In week 34 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden kort besproken en gaan over: Schadevergoeding wegens beëindiging raamovereenkomst, horen van getuigen over quasi inhouse uitzondering toegestaan, inschrijver voldoet wel aan eis ‘plaatselijke bekendheid’, niet tijdig geklaagd en bezwaren naar voren gebracht en omzetten Adobe InDesign naar Word leidt tot problemen.

Schadevergoeding wegens beëindiging raamovereenkomst
Na een aanbestedingsprocedure is de provincie Utrecht een raamovereenkomst voor een periode van vier jaar aangegaan voor onderhoudswerkzaamheden aan de tramlijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein en aan de Uithoflijn. De rechtbank vond dat partijen waren overeengekomen dat de Provincie Utrecht de raamovereenkomst te allen tijde kon opzeggen met een opzeggingstermijn van zes maanden. Het hof stelt in… lees hier verder