Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 44

In week 44 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden kort besproken en gaan over: Didam-arrest van toepassing, kandidaat mocht zich rechtstreeks inschrijven, beoordelingskader niet onjuist toegepast, poging beïnvloeding besluitvormingsproces en Europees Hof gaat in op begrip ‘fabrikant’.

Didam-arrest van toepassing
De Gemeente Ede is eigenaar van enkele percelen grond. De gemeente breekt de onderhandelingen met een partij af omdat zij erop gewezen wordt dat het Didam-arrest van toepassing is en er een openbare tenderprocedure moet worden gestart. De rechter acht het aannemelijk dat redelijkerwijs te verwachten is, dat er meerdere gegadigden zullen zijn voor de… lees hier verder


Bron: pianoo.nl