Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Circulair inkopen: drijfveren en doelstellingen in de Kraljic-matrix

205 x bekeken

Geplaatst op: 11 okt. 2017

Wilt u bezig gaan met circulair inkopen? In de Circulaire Inkoopmatrix in dit artikel komen alle aspecten aan bod die belangrijk zijn voor het toepassen van circulair inkopen. Het bijbehorende stappenplan maakt het mogelijk om op een efficiënte manier te beoordelen of circulariteit een goed alternatief is voor een bepaald product, rekening houdend met de markt condities.

Het huidige economische systeem resulteert in afval en eliminatie van waarde doordat het een lineair systeem is gericht op kortetermijndoelen. Een oplossing hiervoor is de circulaire economie, die zich via gesloten kringen richt op een hogere efficiëntie en hergebruik van afval, grondstoffen en energie. Supply Value beschouwt circulariteit als een innovatieve manier van inkopen. Eerdere onderzoeken van Supply Value laten onder andere zien wat de knelpunten en succesfactoren van circulair inkopen zijn en op welke manier draagvlak voor circulair inkopen gecreëerd kan worden. Echter, is er nog weinig bekend over de invloed van de markt op het toepassen van circulaire inkoopstrategieën. In de huidige literatuur is veel te vinden over de circulaire economie enerzijds en de invloed van de markt op inkoop strategieën anderzijds. De link tussen marktcondities en circulaire inkoop strategieën is echter nog niet onderzocht, en daarom heeft Supply Value uitgebreid onderzoek gedaan naar deze link. In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

“Wat is het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulaire inkopen?”

Kraljic-model

In het onderzoek is het model van Kraljic als uitgangspunt genomen, aangevuld met theorie over circulair inkopen. In het onderzoek van Kraljic wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende markt kwadranten gebaseerd op 2 factoren: de impact van de ingekochte producten op de winst en het toeleveringsrisico van deze producten. Uiteindelijk kunnen producten...

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders