College Harderwijk: “minimumloon van 14 euro per uur eisen niet wenselijk bij aanbestedingen”

Het is niet wenselijk bij aanbestedingen een minimumloon van veertien euro per uur te eisen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders aan de raad weten aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek, meldt de Harderwijker Courant.

Volgens verslaggever Wijnand Kooijmans reageert het college hiermee op de motie aanpak minimumloon, zoals deze door de raad is aangenomen. In de afgelopen periode zijn 340 contracten onderzocht. Bij vijf contracten is opgenomen dat er sprake is van cao-afspraken. In 202 gevallen is een hoger tarief dan veertien euro afgesproken. Voor 228 contracten is onduidelijk welk uurtarief de werkgever aan de werknemer betaalt. Bijvoorbeeld omdat een dienst voor een waarde is aangekocht en daarmee niet is te achterhalen wat de werkgever aan de werknemer uitbetaald.

De eis van veertien euro kan niet in lopende contracten worden opgelegd. De wijziging van het minimum loon heeft invloed op het tarief. Dat betekent, zo stelt het college, dat lopende contracten ontbonden moeten worden en een nieuwe aanbesteding dient plaats te vinden. Het college moet er op vertrouwen dat het minimumloon wordt betaald omdat men geen zicht heeft op wat… lees hier verder