Complexe sanering Olst uitdaging voor aanbesteding, contractering en samenwerking

Na bijna veertig jaar hebben innovatieve technieken en een moderne contractvorm de bodem van de voormalige asfaltfabriek Olasfa verlost van verontreinigingen. De in februari 2022 opgeleverde fase 2 van deze sanering werd vanaf 2009 in Olst opgepakt door de Provincie Overijssel in samenwerking met onder meer TAUW. Deze sanering werd de bakermat voor technische innovatie (met stoom gestimuleerde extractie, SGE) en ontwikkelde zich tot een icoonproject. Wat kunnen we allemaal leren van de aanbesteding, contractering en samenwerking in dit saneringstraject? Lees de ins en outs onderstaand artikel of kom ook naar de Ronde Tafel op 17 januari 2023.

Graag nodigt TAUW je uit voor een rondetafelgesprek over dit onderwerp op 17 januari 2023 in Deventer.

De asfaltfabriek Olasfa, aan de IJssel in Olst, produceerde tot het faillissement in 1983 dakasfalt en teerproducten. Dit waren andere tijden: de productie- en arbeidsomstandigheden waren niet best en er bestond ook nog geen Wet Bodembescherming. Later bleek de bodem van het fabrieksterrein, inclusief het grondwater, zeer ernstig… lees hier verder


Bron: duurzaamgebouwd.nl