Consultatie Module PNIL Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2022

De werkgroep Module PNIL van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2022 is verheugd om de conceptmodule voor consultatie vrij te geven aan het werkveld.

De werkgroep Module PNIL van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2022 is verheugd om de conceptmodule voor consultatie vrij te geven aan het werkveld. Na uitgebreide discussies en juridische toetsing is deze module klaar voor feedback van zorginstellingen, leveranciers en andere belanghebbenden.


De Module PNIL heeft als doel om de administratieve lasten voor zorginstellingen en leveranciers te verminderen en zakendoen in de zorgsector te vereenvoudigen. De module is opgesteld en juridisch getoetst door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de zorgsector en brancheorganisaties.

Breed gedragen module
“We hebben ernaar gestreefd om de Module PNIL in alle redelijkheid en billijkheid voor beide partijen op te stellen,” aldus Ton van Geijlswijk, Communitymanager bij Nevi “We zijn ervan overtuigd dat deze module breed gedragen wordt door het werkveld.”

Jouw feedback is gewenst
We nodigen jou en je afdeling van harte uit om de conceptmodule kritisch te bekijken en je feedback te geven. Graag ontvangen we jouw verbeteringen, inclusief motivatie en concrete tekstvoorstellen. U kunt de feedback sturen vóór 1 juni 2024 via het Excel-format: Format Inbreng consultatie concept-Module PNIL.xls

We verzoeken je vriendelijk om je reactie te sturen naar zorg@nevi.nl.

Samen streven naar transparante en efficiënte inkoop in de zorg
De Module PNIL is een belangrijk onderdeel van de AIVG 2022, die tot doel heeft om de samenwerking tussen zorginstellingen en leveranciers te verbeteren. We hopen dat u ons helpt om deze module verder te ontwikkelen en te perfectioneren.


Meer informatie:

Conceptmodule PNIL consultatieversie 23-4-2024
Huidige AIVG 2022 en Nevi Zorg-tools