Consultatie wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden verlengd

De consultatietermijn voor het wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden is verlengd. Wil je nog reageren op de voorgestelde wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 dan kan dat tot 28 september 2023. Het kabinet wil de Aanbestedingswet 2012 wijzigen zodat ondernemers problemen bij aanbestedingen makkelijker kunnen aankaarten bij de overheid en problemen sneller en beter kunnen worden opgelost.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is gebleken dat ondernemers momenteel ontevreden zijn over de geboden rechtsbescherming bij aanbestedingen. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om hier verandering in te brengen en recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen.

Problemen makkelijker aankaarten
Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen zodat ondernemers problemen bij aanbestedingen makkelijker kunnen aankaarten. De belangrijkste voorgestelde… lees hier verder