Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

De belofte van BVP - onderzoek

278 x bekeken

Geplaatst op: 08 nov. 2017

Teo Bruno (Senior Inkoopadviseur at Gemeente ’s-Hertogenbosch)  is afgestudeerd op het onderwerp BVP .. “De belofte van Best Value Procurement: governance en (in) stabiliteit van specificaties binnen een innovatief biogasproject”, deze is deze week gepubliceerd in de Journal. Zie hieronder conclusie en aanbevelingen. (vertaald) 

Het afstudeeronderzoek van Teo Bruno betrof een complex project voor duurzaam inkopen waarbij de BVP-methode werd toegepast. Het project beoogt een biogasinstallatie te bouwen en het gebruik van biogas te optimaliseren. Kenmerkend voor dergelijke projecten is dat de markt een verscheidenheid aan technische oplossingen biedt. Het is aan de koper om de beste oplossing te kiezen. Uit de case-analyse is gebleken dat niet alle risico's vooraf kunnen worden vastgesteld en evenmin kunnen worden gecontroleerd. Vandaar dat het de vraag is of BVP inderdaad een goede methode is om met complexiteit en onzekerheid om te gaan, typisch aangetroffen in duurzaamheidskwesties. In dit geval was niet BVP de sleutel tot succes, maar eerder de flexibele interpretatie van de methode, evenals de relatie en de constante dialoog tussen belanghebbenden. Het is moeilijk om een maximale prijs en stabiele service-definities te handhaven, omdat de specificaties worden gewijzigd. Bovendien is het uitsluitend onmogelijk om uitsluitend op het contract te vertrouwen als richtlijn. Een evenwicht en interactie tussen contractueel en relationeel bestuur is noodzakelijk voor een succesvol BVP-traject.

De definities van de dienstverlening werden geregeld gestabiliseerd, gedestabiliseerd en vervolgens gestabiliseerd. Beide partijen waren betrokken bij een continue dialoog waarin de dienstdefinities werden besproken. Contractuele en relationele governance waren in dit geval in evenwicht. De bevindingen met betrekking tot de verschijnselen relationeel en contractueel bestuur en de (on) stabiliteit van dienstdefinities zijn niet in overeenstemming met wat de BVP-filosofie beweert. BVP is een vorm van PBC en deze studie toont aan dat PBC alleen niet werkt. Hoewel alle betrokken partijen hadden afgesproken om de BVP-methode te gebruiken, bleken de principes van BVP onhoudbaar. BVP heeft de verschillende partijen echter verzoend om de traditionele aanbestedingspraktijken te heroverwegen. In deze studie kunnen een aantal beperkingen worden geïdentificeerd. Ten eerste steunen de bevindingen op de resultaten van een specifieke enkele casestudy. De vraag is hoe de verschijnselen van (in) stabiliteit en contractueel en relationeel bestuur zich manifesteren in de context van andere organisaties of andere inkooptrajecten. Ten tweede kunnen de specifieke kenmerken van de organisatie van de zaak de resultaten beïnvloeden. WAV heeft professionele expertise op het gebied van overheidsopdrachten, maar de BVP-methode is onlangs in de organisatie geïntroduceerd

Bovendien leiden de bevindingen van deze studie ook tot specifieke aanbevelingen voor beleid en management. BVP bleek onvoldoende te zijn om te gaan met complexiteit. Veeleer is een goede relatie tussen koper en leverancier een sleutelfactor bij het succesvol afronden van een project. Alleen richten op output is daarom niet verstandig in complexe inkooptrajecten. Complexe inkooptrajecten worden gekenmerkt door zaken als gedeelde normen en waarden, solidariteit, flexibiliteit en vertrouwen. Een continue dialoog tussen leverancier en koper creëert begrip en vermijdt verwarring tussen de belanghebbenden. Zowel balans als interactie tussen relationeel en contractueel bestuur zijn echter noodzakelijk. Het is een goede zaak dat geschillen en wijzigingen worden opgelost op basis van relationeel bestuur, maar te veel vertrouwen kan ook leiden tot opportunistisch gedrag. Contractuele controlemechanismen fungeren als een stimulans. Het feit dat de servicedefinities ter discussie staan, is geen nadeel, omdat het interactie tussen koper en leverancier biedt en leidt tot nieuwe inzichten die de kwaliteit van de dienstverlening of het te leveren product verbeteren. Bepaalde componenten van de BVP-methode kunnen toegevoegde waarde bieden aan complexe inkoopprojecten, bijvoorbeeld de interviews met inschrijvers en de kamer boden aan inschrijvers om hun eigen ideeën voor te stellen. Er moet echter een continue dialoog zijn en de governance-mechanismen moeten evenwichtig zijn

Een beperkte toepassing van BVP-principes is niet handig bij het omgaan met complexiteit. Het streven naar output lijkt alleen onverstandig in complexe inkoopstrajecten. Een continue dialoog tussen leverancier en koper creëert begrip tussen de partijen. Complexe aanbestedingen vereisen contractuele governance en relational governance, inclusief gedeelde normen en waarden, solidariteit, flexibiliteit en vertrouwen. Nieuwe inzichten in specificaties en geschillen tussen partijen moeten worden opgelost op basis van relationeel bestuur. De waarde van BVP ligt in hoe het kan werken als katalysator voor verandering in een samenleving die steeds meer innovatieve oplossingen vraagt. Voor de grootschalige aanneming van duurzame oplossingen voor complexe energie-uitdagingen zou de maatschappij profiteren van particuliere investeerders die bereid zijn om in alternatieven aanzienlijke investeringen te doen, zoals offshore windkracht en biomassa vergassing (Karltorp, 2016). Daarnaast moet het openbare energiebeleid gericht zijn op het vormen van nieuwe aanbodmarkten. Toekomstig onderzoek zou kunnen onderzoeken hoe opkomende markten kunnen worden gevormd om duurzame innovatie te bevorderen (Knight et al., 2015).

Lees hier het rapport: De belofte van Best Value Procurement: governance en (in) stabiliteit van specificaties binnen een innovatief biogasproject

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders