De milieukosten van catering in een ziekenhuis

Wat is de milieu-impact van een jaar lang catering in een ziekenhuis? Die vraag staat centraal in dit onderzoek, dat is uitgevoerd voor de buyer group ‘Voeding in de zorg’ van het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen. We hebben de milieu-impact uitgedrukt in euro’s, dit worden ook wel ‘externe kosten’ genoemd. Deze kosten kun je vergelijken met de inkoopkosten van de voedselvoorziening in het ziekenhuis. Wat blijkt? De milieukosten van de catering in 2021 in een middelgroot ziekenhuis zijn ongeveer 130.000 euro. Dit is 27% van het inkoopbedrag van de voeding. Bij de patiëntenvoeding ligt dit percentage iets hoger (29%) en bij het restaurant iets lager (24%).

Hoge milieu impact door vlees, kaas en melk
Bij de patiëntenvoeding zijn de hoogste milieukosten voor de productgroep ‘Vlees & Vis’. In het restaurant worden de meeste externe kosten veroorzaakt door ‘Soep & Soepverrijkers’, waarbij… lees hier verder


Bron: ce.nl