Afgelopen week 5834 bezoekers
20203 geregistreerde inkopers
3542 app gebruikers

De Vreemdelingenketen sluit vierjarig inhuurcontract van €128 miljoenGeplaatst op: 07 feb. 2019

De Vreemdelingenketen heeft acht partijen als IT-inhuurpartner geselecteerd voor de komende vier jaar. Het totale contract wordt geraamd op een waarde van ongeveer €128 miljoen.


Om te stroomlijnen hoe de Vreemdelingenketen gebruikmaakt van externe IT-professionals op consultancy- en tijdelijke basis, schreef het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vorig jaar een aanbesteding uit. De Vreemdelingenketen bestaat uit instellingen die zich tezamen inzetten voor een stapsgewijs proces dat ertoe kan leiden dat een vreemdeling een verblijfsvergunning krijgt – vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven als zij niet uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komen.

De aanbesteding had betrekking op de inhuur van IT-diensten voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De IND houdt zich bezig met de toelating van vreemdelingen tot Nederland, het COA houdt zich bezig met de opvang van vreemdelingen in Nederland en de DT&V houdt zich bezig met ...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders