Afgelopen week 5741 bezoekers
19862 geregistreerde inkopers
3315 app gebruikers

Deel 3: Inkoopvakliteratuur in historisch perspectiefGeplaatst op: 04 dec. 2018

Deel 3: Op zoek naar de roots van Inkoop

Business alignment, customer of choice en het belang van soft skills binnen inkoop blijken thema’s in de allereerste golf van inkoopvakliteratuur. En dat zo’n honderd jaar geleden. Onderzoekers Freek Andriesse en Marc Prins doken in de allereerste echte vakboeken en slaan een brug naar het heden.

De eerste vakliteratuur puur over en voor het inkoopvak verschijnt begin 20st eeuw. Met het groter worden van de industriële bedrijven neemt ook het aantal indirecte medewerkers toe. Er ontstaan vanaf eind 19e, begin 20st eeuw dan ook inkoopafdelingen, bemenst door inkopers en daarmee ontstaat ook een behoefte aan kennis en het delen van kennis en ervaring. Dat leidt tot een eerst golf van inkoopprofessionalisering en -emancipatie in de Verenigde Staten. Een aanjager van die professionalisering is ook de Eerste Wereldoorlog. In de grootschalige oorlogsproductie gaan standaardisatie en kostenverlaging hand in hand. Er verschijnen vakboeken als: Puchasing (1915), The principles of government purchasing (1919), Purchasing. Principles and practices (1922), The science of purchasing (1922) en Scientific Purchasing (1928). Al lang daarvoor was er vakliteratuur voor de handelsman......

LEES VERDER: VAKLITERATUUR IN HISTORISCH PERSPECTIEF


Auteurs: Freek Andriesse is adjunct-hoofdredacteur van Deal! en econoom. Marc Prins is aanbestedingsspecialist en historicus.

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders