Defensie toont een goede trend met betrekking tot inkoopbeheer

Het ministerie van Defensie heeft vooruitgang geboekt in het oplossen van al langer bestaande problemen op het gebied van inkoop, vastgoedbeheer en munitiebeheer. Echter, de ondermaatse beveiliging door Defensie van militaire objecten zoals radarinstallaties, wapensystemen en voertuigen kan (zeer) ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse staat of zijn bondgenoten.

Beheer van inkoop, munitie en vastgoed
Het inkoopbeheer van Defensie wordt sinds 2016 door de Rekenkamer elk jaar als een onvolkomenheid beoordeeld. In 2022 heeft Defensie maatregelen genomen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkoop te verbeteren. Er is dus sprake van een goede trend, maar de effecten van de maatregelen moeten de komende jaren blijken. Hetzelfde geldt voor munitiebeheer waar het verbeterplan dat de knelpunten moet oplossen loopt tot… lees hier verder


Bron: rekenkamer.nl