Deze 7 maatregelen ziet MVO Nederland graag terug in de verkiezingsprogramma’s

De eerste conceptverkiezingsprogramma’s druppelen langzaam binnen. Dat betekent dat 22 november steeds dichterbij komt: de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Een spannende tijd, ook voor het duurzaam bedrijfsleven. Want: welke maatregelen willen de partijen om sneller tot een duurzame economie te komen? Op basis van de zeven NEx-thema’s en input van haar partners is MVO Nederland tot zeven maatregelen gekomen. Deze hopen ze terug te zien in de verkiezingsprogramma’s, de formatie en het werk van de nieuwe Tweede Kamerleden.

1. Ondersteun bedrijven om transparant te zijn over hun bedrijfsimpact en zorg voor handhaving
Europese wetgeving (CSRD) vereist van steeds meer bedrijven rapportage over niet-financiële zaken als CO2-uitstoot, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden. Een goede stap richting meer . Het is belangrijk dat bedrijven zich hier goed op kunnen voorbereiden en dat ook wordt gekeken naar het doorwerkeffect. Zo hoeft het mkb niet te voldoen aan de CSRD, maar krijgen deze bedrijven wel vragen van andere bedrijven omdat zij bijvoorbeeld toeleverancier zijn. Wij pleiten er dus ook voor dat bedrijven die niet onder de wet vallen ook ondersteuning moeten krijgen. Zorg tenslotte voor effectieve handhaving om te voorkomen dat deze wet een papieren tijger wordt.

2. Geef als overheid het goede voorbeeld in het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid
De overheid koopt jaarlijks voor 100 miljard euro aan producten en diensten in. Deze zijn nog lang niet altijd duurzaam. En dus pleiten wij ervoor dat duurzaam inkopen de standaard wordt. En dat deze… lees hier verder