Duurzaamheid laten meewegen bij keuzes in de zorg

De vraag naar zorg groeit, en daarmee ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals materialen voor wondverzorging, handschoenen, chirurgische instrumenten en diagnostische testen. Steeds vaker zijn deze voor eenmalig gebruik. De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de zorg duurzamer moet. De minister voor Medische Zorg en Sport vroeg de Gezondheidsraad hoe verduurzaming van hulpmiddelengebruik versneld kan worden.

Volgens de Gezondheidsraad is het van belang om naast veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid, duurzaamheid tot norm te maken voor goede zorg. Dit vraagt onder meer dat duurzaamheid een plek krijgt in de strategische visie van zorginstellingen, in medische richtlijnen en in de opleiding van zorgpersoneel. Ook zijn er aanpassingen nodig in de hele keten van ontwerp, productie, gebruik en afvalverwerking van hulpmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld winst te behalen door het… lees hier verder


Bron: gezondheidsraad.nl