Ecologie weegt zwaarst bij aanbesteding windenergie op zee

Nederland heeft ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor energieopwekking, waarbij windenergie op zee een belangrijke pijler is voor de toekomstige energiemix. De Nederlandse overheid heeft drie windparkzones aangewezen met acht gebieden om de doelstellingen voor offshore windcapaciteit te halen. De toewijzing van deze gebieden is gebaseerd op aanbestedingsprocessen, waarbij ontwikkelaars meedingen naar vergunningen. De Nederlandse overheid heeft de opzet van deze offshore tenders herzien; het nieuwe aanbestedingsproces is gericht op niet-prijs gerelateerde criteria, waarbij ecologie het zwaarst weegt. Inschrijvingen die de negatieve ecologische effecten tijdens de levensduur van het windpark minimaliseren en ecologische monitoring en onderzoek omvatten, vergroten dus hun kansen om te winnen in het nieuwe aanbestedingsproces.

De kern van de energietransitie is de omschakeling naar hernieuwbare bronnen voor energieopwekking. Het is de bedoeling dat wind- en zonne-energie de elektriciteitsmix gaan domineren in veel landen in Europa. Bovendien werd het opnemen van hernieuwbare energie in de energiemix één van de belangrijkste pijlers voor de Europese energiezekerheid en een… lees hier verder