Een realistische inschrijving en de zorgplicht van gemeenten op grond van de Wmo

Liz Bras – “Koeien met gouden horens beloven”, inschrijvers betichten elkaar daar nog wel eens van. Het is vaak lastig voor een inschrijver om aan te tonen dat een gegunde partij zijn inschrijving niet waar kan maken. Zo ook in onderhavige zaak, daar stelt Philadelphia dat de gemeente haar zorgplicht op grond van de Wmo schendt omdat zij voornemens is te gunnen aan zorgaanbieders die volgens Philadelphia hun inschrijving niet waar kunnen maken. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt anders en meent dat niet is gebleken van een onrealistische inschrijving.

De gemeente Amsterdam kocht via een aanbestedingsprocedure Wmo-ondersteuning in. Verschillende zorgaanbieders, waaronder Werk & Begeleiding Noord Holland B.V. (hierboven en hierna:… lees hier verder


Bron: dirkzwager.nl