Eerlijk (ver)delen? Gemeentelijke aanbesteding van kinderopvang moet over

Louise Verboeket – Amsterdam | Op 3 april 2024 kraakte de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een recente aanbesteding van kinderopvangdiensten in de gemeente Roerdalen. Die aanbesteding kan dus niet in stand blijven. De uitspraak bevat interessante overwegingen over wanneer er sprake is van een aanbestedingsprocedure, al dan niet fatale termijnoverschrijding bij aanbestedingen en de motivering voor het aanwijzen van de winnaar. Welke lessen zijn er te trekken voor partijen die aanbestedingen organiseren en voor de deelnemers aan die aanbestedingen?

De zaak draait om de kinderopvang behorend bij basisschool De Draaiende Wieken in het Limburgse dorp Posterholt. Wee-Play Kinderopvang (hierna: Wee-Play) verzorgt sinds 2016 die kinderopvang en huurt daartoe ruimten in de basisschool. Omdat de basisschool op termijn zal verhuizen naar een nieuw gebouw, maakt de gemeente Roerdalen op 13 oktober 2023 bekend de kinderopvangdiensten in het nieuwe gebouw te gaan aanbesteden. Dit is een bekend fenomeen: partijen die soms reeds lange tijd een vergunning exploiteren of dienst verlenen, worden als gevolg van uitspraken van de… lees hier verder