Afgelopen week 4365 bezoekers
19099 geregistreerde inkopers
3127 app gebruikers

Efficientere rechtsbescherming bij aanbestedingenGeplaatst op: 23 mrt. 2017

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in de huidige staat. Maar, er zullen wel ondersteunende maatregelen worden getroffen door de Commissie om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken.

RECHTSBESCHERMINGSRICHTLIJN

Wanneer decentrale overheden een aanbestedingsprocedure volgen, kunnen inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden een beroep doen op rechtsbescherming. Hiervoor is in 2007 een herziene rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. De richtlijn is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012; in artikel 2.127 is een opschortende werking van 20 kalenderdagen opgenomen en art. 4.15 e.v. regelt de vernietigbaarheid van overeenkomsten die zonder inachtname van de aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen.

CONCLUSIES EVALUATIES

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn op een effectieve en efficiënte manier worden behaald. In het algemeen zijn de voordelen van de richtlijn groter dan de kosten. Daarnaast heeft de richtlijn bijgedragen aan het verbeteren van eerlijkheid, transparantie, openheid en efficiëntie van het aanbestedingsproces in de Europese Unie. De Commissie concludeert daarom...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders