Evaluatie afgebroken aanbesteding Van Brienoordbrug gepresenteerd

Op 28 juni 2024 is de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie van de afgebroken aanbesteding van de Van Brienoordbrug, de reactie hierop van Rijkswaterstaat en de vervolgaanpak voor het opnieuw aanbesteden van het werk.

Rijkswaterstaat neemt de hoofdlijn van de aanbevelingen uit de evaluatie over en zal deze nader uitwerken bij het opstellen van de vervolgaanpak voor de nieuwe aanbesteding. Kern daarvan is om bij de uitwerking van een nieuwe aanpak voor de Van Brienenoordbrug het project in delen naar de markt te brengen en er een andere contractvorm wordt gekozen waarbij ook sprake is van een andere risicoverdeling met de marktpartij. Ook wordt de organisatie van het project anders… lees hier verder