Afgelopen week 5559 bezoekers
19995 geregistreerde inkopers
3414 app gebruikers

Exclusief interview met Rijksoverheid over aanbesteding TMCGeplaatst op: 10 okt. 2018

De Rijksoverheid geeft op jaarbasis zo’n 85 miljoen euro uit aan internationale reizen. Je zou dan ook verwachten dat zakenreisagenten in de rij staan om zo’n grote en prestigieuze klant binnen te halen. Het tegendeel is het geval: bij de afgelopen twee aanbestedingen was er slechts één inschrijving.

In april 2018 schreef de Rijksoverheid een Europese aanbesteding uit voor ‘internationale reizen voor de Staat der Nederlanden’. De aanbesteding was opgedeeld in vier zogeheten percelen: 3W (Werken voor Nederland, WereldWijd), die de dienst- en verlofreizen regelt voor negen ministeries (reisomzet 30 miljoen euro); het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV, 20 miljoen euro); het ministerie van Defensie (30 miljoen euro); en politie en AIVD (5 miljoen euro).

Medio september werd bekend dat het volledige pakket was gegund aan VCK Travel, tevens de enige travel management company (TMC) die had ingeschreven op alle vier percelen. Maurice Boiloie, Categoriemanager Vervoer, en André Nijdam, contractmanager internationale reizen, geven een toelichting.

Vanwaar het gebrek aan belangstelling van TMC’s?
Nijdam: “Dat is ons ook niet geheel duidelijk. Lag de lat voor wat betreft transparantie of bescherming persoonsgegevens te hoog? Was de bandbreedte van de transactievergoeding te laag? Was de bestuurdersaansprakelijkheid een obstakel? In onze optiek stellen wij geen onrealistische eisen en betalen wij een redelijke vergoeding voor de gevraagde dienstverlening.”

In eerste instantie was het niet mogelijk dat één TMC alle vier de percelen zou krijgen.
Boiloie: “In de eerste aanbesteding stelden wij als restrictie dat de percelen van 3W en Defensie vanwege hun omvang niet aan een en dezelfde dienstverlener zouden worden gegund. We wilden bij voorkeur niet afhankelijk zijn van één grote marktpartij. Maar VCK Travel had als enige TMC ingeschreven, en wel voor 3W. Dat betekende dat de overige percelen geen inschrijvers hadden. Om te voor­komen dat deze partijen met lege handen kwamen te staan, schreven wij vervolgens een nieuwe aanbesteding uit. Daarnaast besloten wij de maximale bandbreedte van de transactie fee te verhogen.”

Waarom is in de tweede aanbesteding de transactie fee verhoogd?
Boiloie: “Tijdens de aanbesteding lieten een paar TMC’s ons weten niet in te zullen schrijven omdat zij de prijs te laag vonden voor de verlangde dienstverlening. Wij waren het hier mee eens en ...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders