Geen nieuwe software voor twee Zuid-Hollandse stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat stopt de lopende aanbesteding voor nieuwe hardware en software voor de bedienings- en besturingssystemen van de Maeslantkering en de Hartelkering, na kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing. Het college noemt de gekozen aanpak onnodig risicovol en raadt aan de bestaande software te handhaven, tenzij de betrouwbaarheid niet voldoende blijkt te zijn. Rijkswaterstaat neemt deze aanbeveling over. De hardware kan wel worden vervangen.

Het gaat om het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Dit heeft als doel het functioneren van de bedienings- en besturingssystemen van de Hartelkering (BESH) en van de aandrijving (locomobiel) van de Maeslantkering (BESL) op de lange termijn te waarborgen. Bij beide Zuid-Hollandse stormvloedkeringen die samen de Europoortkering vormen, koos Rijkswaterstaat voor het vervangen van zowel de hardware als de software. Volgens Rijkswaterstaat bereikt de hardware over enkele jaren het einde van de technische levensduur. Dit zou hiermee ook gelden voor de software, omdat de… lees hier verder