Gemeente Hoorn, BAM en Hoorn2020 sluiten duurzame samenwerking af

HOORN – De gemeente Hoorn, BAM en Hoorn2020 (een combinatie van aannemers Schot infra BV, GP Groot BV, J. Koper & Zn BV en Schadenberg Infra BV) verbinden zich de komende zes tot acht jaar aan een duurzame samenwerking voor verschillende projecten in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Centraal in de samenwerking staat duurzaamheid. Denk hierbij aan de samenwerking, het materiaalgebruik en de uitvoering.

Duurzame aanpak
Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen het coalitieakkoord 2022 – 2026 Durven! Doen, Dromen. In de voorbereiding voor deze samenwerking is gekeken naar diverse duurzaamheidsaspecten: duurzame inkoop, duurzaam materiaalgebruik en duurzame uitvoering. Om dit binnen deze samenwerking te realiseren kiest de gemeente bewust voor een langlopende samenwerking. Dit geeft de betrokken aannemers de kans om te investeren in samenwerking, duurzame inkoop en… lees hier verder